鬼賊、皇賊共の悪魔主義による幼児達の性犠牲カルト、これら真実知って黙ってられる人は人じゃない!世界拡散中記事、世界拡散にご活用ください!その11

Okinawa_army_61.jpg

もし観れたら是非、読んでおいてください!観れなければgood_wills_paradiseで検索して私のブログを読んでください。スクリプトです。10ページ分あります。

https://00m.in/RH5daమీరు చూడగలిగితే, దయచేసి చదవండి! మీరు చూడలేకపోతే, నా హ్యాండిల్ పేరు కోసం వెతికి, నా బ్లాగ్ చదవండి. ఇది స్క్రిప్ట్. 8 పేజీలు ఉన్నాయి.

https://00m.in/RH5daJika Anda dapat melihatnya, silakan baca! Jika Anda tidak dapat melihatnya, cari Nama Pegangan saya dan baca blog saya. Ini adalah naskah. Ada 8 halaman.

https://00m.in/RH5daاگر می توانید آن را ببینید، لطفا آن را بخوانید! اگر نمی توانید آن را ببینید، نام Handle من را جستجو کنید و وبلاگ من را بخوانید. این یک فیلمنامه است. 8 صفحه هست

https://00m.in/RH5daSi puede verlo, ¡léalo! Si no puede verlo, busque mi nombre de usuario y lea mi blog. Es un guion. Hay 8 páginas.

https://00m.in/RH5daإذا كنت تستطيع رؤيته ، يرجى قراءته! إذا لم تتمكن من رؤيته ، فابحث عن اسم المقبض الخاص بي واقرأ مدونتي. إنه نص. يوجد 8 صفحات.

https://00m.in/RH5daGörebiliyorsanız, lütfen okuyun! Göremiyorsanız, Sap Adımı arayın ve blogumu okuyun. Bu bir senaryo. 8 sayfa var.

https://00m.in/RH5daトルコは日本より言論弾圧が酷いぞ!トルコ語のどのニュースチャンネルもチャットLiveを封鎖している!速く改善させて、トルコの言論の自由を速く取り戻せ!呑気に音楽聴いてる場合では無いぞ!間抜け!


Türkiye, Japonya'dan daha kötü bir konuşma bastırıyor! Her Türk haber kanalı Chat Live'ı engelliyor! Hızla geliştirin ve Türkiye'nin ifade özgürlüğünü hızla geri kazanın! Müzik dinlerken durum böyle değil. Aptal!Если вы это видите, пожалуйста, прочтите! Если вы его не видите, найдите мое имя ручки и прочтите мой блог. Это сценарий. Всего 8 страниц.

https://tinyurl.com/brhme465अगर आप इसे देख सकते हैं, तो कृपया इसे पढ़ें! यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं, तो मेरा हैंडल नाम खोजें और मेरा ब्लॉग पढ़ें। यह एक स्क्रिप्ट है। 8 पृष्ठ हैं।

https://tinyurl.com/brhme465如果你能看到它,请阅读它!如果看不到,请搜索我的句柄名称并阅读我的博客。这是一个脚本。有8页。

https://tinyurl.com/brhme465


Se você pode ver, por favor, leia! Se você não consegue ver, pesquise meu nome de identificador e leia meu blog. É um script. Existem 8 páginas.

https://tinyurl.com/brhme465李家と北朝鮮工作員の影響力の理由は戦後から日本の通貨発行権を握ってきたからだ!


いくらでも万札刷って金塊を買い漁い地下道掘りまくり隠してるのだ!


例えば、亜細亜で大戦中奪ったゴールデンリリーの金塊の1/3を北朝鮮と中国とロシアの国境のトンネルを三井建設に掘らせた!


その27kmのトンネルの片側は金塊、片側はダイヤでビッシリ並べ隠しているのだ!


金ダイヤ集め漁ってそんな石を隠しほくそ笑んでいるド屑ばかりだ。


The reason for the influence of the Lee family and North Korean agents is that

they have held the right to issue Japanese currency since the end of the war!

You can print as many bills as you like, buy gold nuggets, dig up underpasses, and hide them!

For example, one-third of the golden lily gold nuggets stolen during the war in Asia

were made to dig a tunnel on the border between North Korea,

China and Russia by Mitsui Construction!

One side of the 27km tunnel is covered with gold nuggets, and one side is covered with diamonds.

All the scraps are laughing and hiding such stones by collecting and fishing gold diamonds.


లీ కుటుంబం మరియు ఉత్తర కొరియా ఏజెంట్ల ప్రభావానికి కారణం ఏమిటంటే, యుద్ధం ముగిసినప్పటి నుండి జపాన్ కరెన్సీని జారీ చేసే హక్కు వారికి ఉంది!


మీకు నచ్చినన్ని బిల్లులను ముద్రించవచ్చు, బంగారు నగ్గెట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు, అండర్‌పాస్‌లను తవ్వవచ్చు మరియు వాటిని దాచవచ్చు!


ఉదాహరణకు, ఆసియాలో యుద్ధ సమయంలో దొంగిలించబడిన గోల్డెన్ లిల్లీ గోల్డ్ నగ్గెట్స్‌లో మూడింట ఒక వంతు మిట్సుయ్ నిర్మాణం ద్వారా ఉత్తర కొరియా, చైనా మరియు రష్యా మధ్య సరిహద్దులో సొరంగం తవ్వడానికి తయారు చేయబడింది!


27 కిలోమీటర్ల సొరంగంలో ఒకవైపు బంగారు నగ్గెట్స్, ఒక వైపు వజ్రాలు ఉన్నాయి.


స్క్రాప్‌లన్నీ బంగారు వజ్రాలను సేకరించి చేపలు పట్టడం ద్వారా అలాంటి రాళ్లను దాచిపెట్టి నవ్వుతున్నాయి.


Alasan pengaruh keluarga Lee dan operator Korea Utara adalah bahwa mereka telah memegang hak untuk mengeluarkan mata uang Jepang sejak perang!Saya mencetak tagihan sebanyak yang saya bisa, membeli nugget emas, menggali underpass dan menyembunyikannya!Misalnya, konstruksi mitsui menggali terowongan di perbatasan antara Korea Utara, Cina dan Rusia untuk sepertiga dari nugget emas Golden Lily yang dirampok selama perang di Asia!Satu sisi terowongan sepanjang 27 km adalah nugget emas, dan satu sisi tersembunyi berdampingan dengan berlian!Hanya sampah yang menyembunyikan batu seperti itu dengan mengumpulkan berlian emas dan tertawa.
دلیل نفوذ خانواده لی و عوامل کره شمالی این است که از زمان جنگ حق صدور ارز ژاپنی را در دست داشته اند!من چاپ اسکناس به عنوان بسیاری از من می توانم، خرید قطعات طلا، حفاری تا زیرگذر ها و پنهان کردن آنها!به عنوان مثال ساخت و ساز میتسویی تونلی را در مرز بین کره شمالی، چین و روسیه برای یک سوم قطعات طلای لیلی طلایی حفر کرد که در طول جنگ در آسیا مورد سرقت قرار گرفت!یک طرف تونل 27km یک ناگت طلا است، و یک طرف در کنار هم با الماس پنهان شده است!این تنها د زباله است که پنهان چنین سنگ با جمع آوری الماس طلا و خنده است.
¡La razón de la influencia de la familia Lee y los operativos norcoreanos es que han estado en el derecho de emitir moneda japonesa desde la temporada de posguerra!¡Estoy imprimiendo tantos billetes como puedo, comprando pepitas de oro, cavando caminos subterráneos y escondiéndolos!
Por ejemplo, la construcción de mitsui cavó un túnel en la frontera entre Corea del Norte y China y Rusia para 1/3 de las pepitas de oro Golden Lily que se tomaron durante la guerra en Asia.Un lado del túnel de 27 km son pepitas de oro, ¡y un lado está oculto lado a lado con diamantes!Coleccionar diamantes de oro y pescar son todos los restos que esconden tales piedras y se ríen.السبب في تأثير عائلة لي والنشطاء الكوريين الشماليين هو أنهم كانوا في الحق في إصدار العملة اليابانية منذ موسم ما بعد الحرب!


أنا طباعة العديد من الفواتير ما أستطيع ، وشراء شذرات الذهب ، وحفر الطرق تحت الأرض وإخفائها!على سبيل المثال، حفرت شركة ميتسوي للبناء نفقا على الحدود بين كوريا الشمالية والصين وروسيا ل1/3 شذرات ذهبية من الزنبق الذهبي التي تم التقاطها خلال الحرب في آسيا!


جانب واحد من النفق 27km هو شذرات الذهب، وجانب واحد مخفي جنبا إلى جنب مع الماس!جمع الماس الذهب وصيد الأسماك هو كل قصاصات التي تخفي مثل هذه الحجارة والضحك.Lee ailesinin ve Kuzey Koreli ajanların etkisinin nedeni, savaş sonrası sezondan bu yana Japon para birimi çıkarma hakkına sahip olmalarıdır!Elimden gelenin en fazla faturayı basıyorum, altın külçeleri alıyorum, yeraltı yollarını kazıyorum ve saklıyorum!Örneğin, Mitsui inşaatı, Asya'daki savaş sırasında alınan Altın Zambak altın külçelerinin 3'te 1'i için Kuzey Kore ile Çin ve Rusya arasındaki sınırda bir tünel kazdı!27 km'lik tünelin bir tarafı altın külçeleri, bir tarafı ise elmaslarla yan yana saklı!Altın elmas toplamak ve balık tutmak, bu tür taşları gizleyen ve gülen tüm artıklardır.
Причина влияния семьи Ли и северокорейских оперативников в том, что они имеют право выпускать японскую валюту с послевоенного сезона!


Я печатаю столько купюр, сколько могу, покупаю золотые самородки, кочу подземные дороги и прячу их!


Например, сооружение mitsui вырыло туннель на границе между Северной Кореей и Китаем и Россией за 1/3 золотых самородков Golden Lily, которые были взяты во время войны в Азии!Одна сторона 27-километрового туннеля - золотые самородки, а другая сторона скрыта бок о бок с бриллиантами!Собирая и ловя золотые алмазы, все обрезки смеются и прячут такие камни.
ली परिवार और उत्तर कोरियाई गुर्गों के प्रभाव का कारण यह है कि वे युद्ध के बाद के मौसम के बाद से जापानी मुद्रा जारी करने के अधिकार में किया गया है!


मैं के रूप में कई बिलों के रूप में मैं कर सकता हूं मुद्रण कर रहा हूं, सोने की डली खरीदने, भूमिगत सड़कों खुदाई और उंहें छुपा!


उदाहरण के लिए, मित्सुई निर्माण एशिया में युद्ध के दौरान लिया गया था कि गोल्डन लिली सोने की डली के 1/3 के लिए उत्तर कोरिया और चीन और रूस के बीच सीमा पर एक सुरंग खोदा! 27km सुरंग के एक तरफ सोने की डली है, और एक तरफ हीरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर छिपा हुआ है!


सोने के हीरे इकट्ठा करने और मछली पकड़ने के सभी स्क्रैप है कि इस तरह के पत्थरों को छिपाने और हंसते हैं।सोने के हीरे इकट्ठा करना और मछली पकड़ना, सभी स्क्रैप हंस रहे हैं और ऐसे पत्थरों को छिपा रहे हैं।

李家和北朝鲜特务的影响力的理由从战后开始掌握了日本的货币发行权!


多少也印刷万牌儿买金块挖一个劲地渔在地下道在掩盖!


譬如,让三井建设挖了在亚细亚大战中夺走的黄金百合的金块的1/3北朝鲜和中国和俄罗斯的国门的隧道!一侧用那个27km的隧道金块,一侧钻石密密麻麻排列在掩盖!只有钱钻石收集渔遮住那样的石头自笑do屑。

A razão da influência da família Lee e de seus agentes norte-coreanos é que eles detêm o poder de emitir a moeda japonesa desde a guerra!Eles estão imprimindo todo o dinheiro que podem, comprando todo o ouro que podem, cavando todos os túneis subterrâneos, escondendo-o!Por exemplo, 1/3 do ouro do lírio dourado tomado durante a guerra na Ásia foi usado para construir um túnel entre a Coréia do Norte e as fronteiras chinesa e russa para a Construção Mitsui!Um lado daquele túnel de 27 km é forrado com ouro e o outro lado é forrado e escondido com diamantes!É apenas de lixo que esconde tal pedra coletando o diamante de ouro e está rindo.

ロマノフ皇帝が英国女王に頼まれて送る何十万トンもの金塊を、日本の諜報機関が察知し、列車をサボタージュして、


逆にシベリア鉄道使って日本に持って帰って来たのだ!平成天皇がモグラの様に富士山を掘ってその金塊を埋めたのだ!


山中湖の水が急に減ったのは富士山の下のあっちこっちを熊谷組に掘らせ底の石が割れ栓が抜けたからで下が水浸しになり沢山死んだのだ!


これが成り棲まし朝鮮人工作員憲兵5千万人共の窃盗略奪寄生根性だ!


Japanese intelligence detected hundreds of thousands of tons of gold ingots sent by

Emperor Romanov at the request of the Queen of England,

sabotaged the train, and conversely brought it back to Japan

using the Trans-Siberian Railway! Emperor Heisei dug Mt. Fuji like a mole and

buried the gold nugget! The reason why the water in Lake Yamanaka suddenly decreased was

because Kumagai Gumi dug here and there under Mt. Fuji and

the stone at the bottom was cracked and the plug came off,

so the bottom was flooded and many died! This is the theft,

looting, and parasitic guts of 50 million Korean operatives and military police!


ఇంగ్లండ్ రాణి అభ్యర్థన మేరకు రోమనోవ్ చక్రవర్తి పంపిన వందల వేల టన్నుల బంగారు నగ్గెట్‌లను జపాన్ ఇంటెలిజెన్స్ గుర్తించి, రైలును నాశనం చేసింది.దీనికి విరుద్ధంగా, నేను ట్రాన్స్-సైబీరియన్ రైల్వేను ఉపయోగించి జపాన్‌కు తిరిగి తీసుకువచ్చాను! చక్రవర్తి హేసేయి ఫుజి పర్వతాన్ని పుట్టుమచ్చలా తవ్వి బంగారు నగెట్‌ను పాతిపెట్టాడు!యమనక సరస్సులో నీరు ఒక్కసారిగా తగ్గిపోవడానికి కారణం కుమగై గుమి ఫుజి పర్వతం కింద అక్కడక్కడ తవ్వడం వల్ల దిగువన ఉన్న రాయి రాలిపోవడంతో దిగువన వరదలు వచ్చి చాలా మంది చనిపోయారు!ఇది 50 మిలియన్ల కొరియన్ కార్యకర్తలు మరియు సైనిక పోలీసుల దొంగతనం, దోపిడీ మరియు పరాన్నజీవనం!Intelijen Jepang mendeteksi ratusan ribu ton nugget emas yang dikirim oleh Kaisar Romanov atas permintaan Ratu Inggris, menyabotase kereta,Di sisi lain, saya membawanya kembali ke Jepang menggunakan Kereta Api Trans-Siberia! Kaisar Heisei menggali Gunung Fuji seperti lalat dan mengubur nugget emas!Penurunan tiba-tiba di air Danau Yamanaka adalah karena Kumagai-Gumi digali di sana-sini di bawah Gunung Fuji dan batu di bagian bawah retak dan steker keluar, sehingga bagian bawahnya banjir dan banyak yang mati!Ini adalah pencurian penjarahan nyali parasit dari kedua 50 juta gendarmerie operasi buatan Korea!
اطلاعات ژاپن صدها هزار تن ناگت طلا را که امپراتور رومانوف به درخواست ملکه انگلستان فرستاده بود، شناسایی کرد، قطار را خراب کرد،از طرفی با استفاده از راه آهن ترانس سیبری آن را به ژاپن برگرداندم! امپراتور هایشی کوه فوجی را مانند خال حفر کرد و ناگت های طلا را دفن کرد!کاهش ناگهانی آب دریاچه یاماناکا به این دلیل بود که کوماگای گومی در اینجا و آنجا زیر کوه فوجی حفر کرد و سنگ در پایین ترک خورد و پلاگین بیرون آمد، بنابراین پایین سیل زده شد و بسیاری جان خود را از دست دادند!این سرقت غارت روده انگلی از هر دو 50 میلیون ژاندارمری عمل مصنوعی کره ای است!
Cuando la inteligencia japonesa descubrió los cientos de miles de toneladas de oro que el zar Romanov estaba enviando a la reina de Inglaterra a petición suya, saboteó el tren y lo mandó a paseo.Por el contrario, ¡utilizó el ferrocarril transiberiano para llevarlo a Japón! El Emperador Heisei desenterró el monte Fuji como un topo y enterró el oro.La razón del repentino descenso del agua en el lago Yamanaka es que el clan Kumagai tuvo que excavar aquí y allá bajo el monte Fuji, y las piedras del fondo se agrietaron y el tapón se desprendió, por lo que el fondo se inundó y ¡mucha gente murió!¡Esto es el robo, el saqueo y el parasitismo de los 50 millones de diputados agentes coreanos que viven en el país!المخابرات اليابانية تكتشف مئات الآلاف من الأطنان من شذرات الذهب التي يرسلها الإمبراطور رومانوف إلى نحلة ملكة بريطانيا وتخرب القطارمن ناحية أخرى، استخدمت السكك الحديدية السيبيرية لإعادتها إلى اليابان! الإمبراطور (هايسي) حفر جبل (فوجي) كالخلد ودفن كتلة الذهبمياه بحيرة ياماناكا انخفضت فجأة لأن الحجر في القاع كان مكسورا وخرج القابس، وأصبح القاع مغمورا بالمياه ومات كثيرا!هذه سرقة ونهب الشجاعة الطفيلية لكل من 50 مليون من رجال الدرك الكوريين
Japon istihbaratı, İmparator Romanov'un İngiltere Kraliçesi'nin arısına gönderdiği yüz binlerce ton altın külçesini tespit eder ve treni sabote eder.Öte yandan, Sibirya Demiryolu'na japonya'ya geri getirmek için kullandım! İmparator Heisei Fuji Dağı'nı köstebek gibi kazdı ve altın külçeyi gömdü!Alttaki taş kırıldığı ve fiş çıktığı için Yamanaka Gölü'nün suyu aniden azaldı ve dip sular altında kaldı ve çok can verdi!Bu, 50 milyon Koreli ajanın da hırsızlık ve yağmacı parazit bağırsakları!
Когда японская разведка обнаружила сотни тысяч тонн золота, которые царь Романов отправлял английской королеве по ее просьбе, они саботировали поезд и отправили его в путь.Напротив, он использовал Транссибирскую магистраль, чтобы вернуть его в Японию! Император Хэйсэй раскопал гору Фудзи, как крот, и закопал золото!Причина внезапного падения воды в озере Яманака заключается в том, что клану Кумагаи пришлось копать здесь и там под горой Фудзи, и камни на дне треснули, пробка выпала, поэтому дно было затоплено, и многие люди погибли!Это воровство, грабеж и паразитизм 50 миллионов корейских агентов-депутатов, живущих в стране!
जापानी खुफिया सोने की डली के हजारों टन के सैकड़ों का पता लगाता है कि सम्राट रोमानोव ब्रिटेन की रानी की मधुमक्खी पर भेजता है, और ट्रेन तोड़फोड़,दूसरी ओर, मैं साइबेरियाई रेलवे का इस्तेमाल किया इसे वापस जापान लाने के लिए! सम्राट Heisei एक तिल की तरह माउंट फ़ूजी खोदा और सोने की डली दफन!झील Yamanaka का पानी अचानक कम हो गया क्योंकि नीचे पत्थर टूट गया था और प्लग बाहर आया था, और नीचे बाढ़ आ गई और एक बहुत मर गया!यह चोरी और दोनों 50 मिलियन कोरियाई ऑपरेटिव gendarmes की परजीवी हिम्मत लूट रहा है!

罗曼诺夫皇帝被英国女王请求日本的谍报机关察觉送的几十万吨金块,做列车偷懒,是反过来使用西伯利亚铁路带回去了在()日本的!平成天皇到鼹鼠的先生挖富士山填埋了那个金块!是山中湖的水忽然减少了的让熊谷组挖富士山下的那边这边的底的石头破碎栓因为脱落下成为浸水很多地死的!这个是组成栖增加朝鲜人特务宪兵5千万人都小偷掠夺寄生根性!
Quando ainteligênciajaponesa descobriu as centenas demilhares de toneladas de ouro que o czarRomanov estava enviando à rainha da Inglaterra aseu pedido,eles sabotaram otrem e o enviaramem seu caminho.Pelo contrário, ele usou a Ferrovia Trans-Siberiana para trazê-la de volta ao Japão! O imperador Heisei desenterrou o Monte Fuji como uma toupeira e enterrou o ouro!A razão para a queda repentina da água no Lago Yamanaka é que o clã Kumagai teve que cavar aqui e ali sob o Monte Fuji, e as pedras no fundo racharam e o tampão caiu, então o fundo foi inundado e muitas pessoas morreram!Este é o roubo, saque e parasitismo dos 50 milhões de deputados agentes coreanos que vivem no país!伊勢神宮の内部の大きな5mの石の下に埋めてあった徳川の埋蔵金220トンの金塊は引っ張り出し、京都の三菱ケミカルまで持って行って、溶かしてバーにしてベルギーに送られたのだ!その目的は、令和天皇が日本で暴動が起きて、令和天皇の命が危なくなった時に、この悪党の亡命と救済の預託の為だ!それを賠償金としてベルギーに納めたのだ!
The 220-ton gold nugget of Tokugawa's reserve, which was buried under a large 5m stone inside Ise Jingu,

was pulled out, taken to Mitsubishi Chemical in Kyoto, melted and sent to Belgium as a bar. !!

The purpose is to deposit the asylum and relief of this villain when Emperor Reiwa riots in Japan and

the life of Emperor Reiwa is at stake! I paid it to Belgium as compensation!
నేను టోకుగావా నుండి 220-టన్నుల బంగారు నగెట్‌ను తీసి, ఇసే జింగు లోపల ఒక పెద్ద 5 మీటర్ల రాయి కింద పాతిపెట్టి, దానిని క్యోటోలోని మిత్సుబిషి కెమికల్‌కి తీసుకెళ్లాను.దానిని బార్‌లో కరిగించి బెల్జియంకు పంపారు! రెయివా చక్రవర్తి జపాన్‌లో అల్లర్లలో ఉన్నప్పుడు మరియు రీవా చక్రవర్తి జీవితం ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు ఉద్దేశ్యం.ఈ విలన్ యొక్క ఆశ్రయం మరియు మోక్షం డిపాజిట్ కోసం! నేను దానిని బెల్జియంకు పరిహారంగా చెల్లించాను!
220 ton nugget emas di Tokugawa yang terkubur di bawah batu besar sede 5m di dalam Kuil Ise Jingu ditarik keluar dan dibawa ke Mitsubishi Chemical di Kyoto.Itu meleleh dan mengirimkannya ke Belgia sebagai sebuah bar! Tujuannya adalah bahwa ketika Kaisar Reiwa kerusuhan di Jepang dan kehidupan kaisar Reiwa dalam bahaya,Untuk suaka dan deposit keselamatan ini! Saya membayarnya ke Belgia sebagai kompensasi!

220 تن ناگت طلا در توکوگاوا دفن شده در زیر یک سنگ بزرگ 5m در داخل حرم Ise Jingu بیرون کشیده شد و به میتسوبیشی شیمیایی در کیوتو برده شد،ذوب شد و به عنوان بار به بلژیک فرستاد! هدف این است که وقتی امپراتور ریوا در ژاپن شورش می کند و زندگی امپراتور ریوا در خطر است،براي پناهندگي و ودحام نجات اين رذل! من آن را به بلژیک به عنوان غرامت پرداخت!
Las 220 toneladas de oro enterradas en las reservas de Tokugawa bajo una gran piedra de 5 metros en el interior del santuario de Ise Jingu fueron extraídas y llevadas a Mitsubishi Chemical en Kioto, donde se vendieron al gobierno japonés.Se fundieron, se convirtieron en barras y se enviaron a Bélgica. El propósito de esto era asegurar que el Emperador, cuando su vida estaba amenazada por los disturbios en Japón.¡Es por el asilo y el rescate de este pícaro! ¡Se lo pagué a Bélgica como compensación!
كتلة صلبة من الذهب زنتها 220 طن مدفونة تحت حجر كبير طوله 5 أمتار داخل إيز جينجو انسحبت وأخذتها إلى ميتسوبيشي كيميكال في كيوتو،لقد ذاب، وجعلها في حانة، وأرسلها إلى بلجيكا! والغرض من ذلك هو حياة الإمبراطور ريوا كانت في خطر عندما اندلعت أعمال الشغب ريوا في اليابان.


إنه من أجل اللجوء وإنقاذ هذا


المارق! لقد دفعتها لبلجيكا كتعويضIse Jingu'nun içindeki 5 metrelik büyük bir taşın altına gömülen 220 tonluk altın külçe dışarı çekildi ve Kyoto'daki Mitsubishi Chemical'a götürdü.Eridi, bara dönüştü ve Belçika'ya gönderdi! Amaç, Japonya'da Reiwa isyanları patlak verdiğinde Reiwa imparatorun hayatının tehlikede olması.Bu düzenbazın tımarhanesi ve kurtarması için! Belçika'ya tazminat olarak ödedim!

Ise जिंगू के अंदर एक बड़े 5m पत्थर के नीचे दफन २२० टन सोने की सोने की डली बाहर खींच लिया और यह क्योटो में मित्सुबिशी रासायनिक के लिए ले लिया,यह पिघल गया, यह एक बार में बनाया है, और यह बेल्जियम के लिए भेजा! इसका मकसद यह है कि जब जापान में रीवा दंगे भड़के तो रीवा सम्राट की जान खतरे में थी ।यह शरण और इस दुष्ट के खैरात के लिए है! मैं इसे मुआवजे के रूप में बेल्जियम को भुगतान किया!
220 тонн золота, захороненного в резервах Токугава под большим 5-метровым камнем внутри святилища Исэ Дзингу, было извлечено и доставлено в Mitsubishi Chemical в Киото, где оно было продано японскому правительству.Они были переплавлены, превращены в слитки и отправлены в Бельгию! Это было сделано для того, чтобы император, когда его жизни угрожали беспорядки в Японии.Это для убежища и спасения этого мошенника! Я заплатил его Бельгии в качестве компенсации!

在伊势神宫内部的大的5m的石头下埋着的德川的埋葬金220吨的金块开始拉,到()京都的三菱化学的拿到,是溶化要酒吧被比利时送了的!那个目的,令和天皇在日本暴动起来,令和天皇的生命向危险时了,是因为这个恶徒的亡命和救济的委托保管!作为赔款向比利时交纳了那个!
As 220 toneladas de ouro enterradas nas reservas de Tokugawa sob uma grande pedra de 5 metros dentro do santuário Ise Jingu foram retiradas e levadas para a Mitsubishi Chemical em Kyoto, onde foram vendidas para o governo japonês.Eles foram derretidos, transformados em barras e enviados para a Bélgica! O objetivo disto era assegurar que o Imperador, quando sua vida foi ameaçada pelos tumultos no Japão.Para o depósito do asilo e a salvação deste canalha! Pagamos para a Bélgica como compensação!
イラクのフセインがクウェートに攻め入ったのは、クウェートがイラクの石油を盗んでいたから、お前払えって、ペルシャの金を取って、


盗んで持って帰ったからで、その金塊を途中でブッシュがインターセプトして盗んだのだ!Iraqi Hussein invaded Kuwait because Kuwait was stealing Iraqi oil, so he paid in advance,

took Persian money, stole it and brought it back, and

Bush intercepted the gold nugget on the way. And stole it!కువైట్ ఇరాకీ చమురును దొంగిలిస్తున్నందున ఇరాకీ హుస్సేన్ కువైట్‌పై దండెత్తాడు, కాబట్టి ముందుగానే చెల్లించి పర్షియన్ డబ్బు తీసుకోండి.దొంగిలించి ఇంటికి తెచ్చినందుకు బుష్ దారిలో బంగారు కడ్డీని అడ్డగించి దొంగిలించాడు!Hussein Irak menginvasi Kuwait karena Kuwait mencuri minyak Irak, jadi bayar di muka dan ambil uang Persia.Bush mencegat dan mencuri bongkahan emas di jalan karena dia mencurinya dan membawanya pulang!

حسین عراقی به کویت حمله کرد چون کویت نفت عراق را می دزدید، پیش پرداخت کنید و پول پارسی بگیرید.بوش قطعه طلا را در راه رهگیری و دزدید زیرا آن را دزدیده و به خانه آورده است!
El Hussein iraquí invadió Kuwait porque Kuwait estaba robando petróleo iraquí, así que pague por adelantado y tome dinero persa.¡Bush interceptó y robó la pepita de oro en el camino porque la robó y se la llevó a casa!
غزا صدام العراقي الكويت لأن الكويت كانت تسرق النفط العراقي ، لذا ادفع مقدمًا وخذ المال الفارسي.اعترض بوش الكتلة الذهبية وسرقها في الطريق لأنه سرقها وأعادها إلى المنزل!
Iraklı Hüseyin Kuveyt'i işgal etti çünkü Kuveyt Irak'tan petrol çalıyordu, bu yüzden peşin ödedi, İran parasını aldı,çaldı ve geri getirdi ve Bush altın külçesini yolda yakaladı ve çaldı!
इराक के हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया क्योंकि कुवैत इराक से तेल चुरा रहा था, इसलिए उसने अग्रिम भुगतान किया, फारसी धन लिया,उसे चुराया और वापस लाया, और बुश ने रास्ते में सोने की डली को रोक लिया और चुरा लिया!
Хусейн из Ирака вторгся в Кувейт, потому что Кувейт воровал нефть из Ирака, поэтому он заплатил заранее, взял персидские деньги,украл их и вернул обратно, а Буш по пути перехватил золотой самородок и украл его!伊拉克侯赛因入侵科威特,因为科威特从伊拉克偷石油,所以他提前付款,拿了波斯钱,偷了又带回来,布什在途中截获了金块。然后偷走了!Hussein do Iraque invadiu o Kuwait porque o Kuwait estava roubando petróleo do Iraque, então ele pagou adiantado, pegou dinheiro persa,roubou e trouxe de volta, e Bush interceptou a pepita de ouro no caminho.
米国は、日本の金を盗むだけ盗んで行って、盗むものが無くなると今度は何をしたかと言うと!


万札の刻板を盗んで行き、ニュージャージーで溢れんばかりに偽札を刷って中国の借金の金利返済に使ったのだ!


中国共産党もそれを知っていて、日本の土地(北海道、九州、沖縄)から企業から技術から何から何までその偽札で爆買いして行ったのだ!


犬の李晋三がやった事は、恐くて銀行で回収させて日銀に送って燃やさせただけだった!


米国人と関わると紙幣の刻板、又盗んで行くぞ!
What did the United States do when it stole only Japanese money and had nothing to steal?

He stole the stamps of 10,000 bills, printed counterfeit bills in New Jersey, and

used them to repay interest rates on Chinese debt!

The Chinese Communist Party knew that too, and

bought everything from Japanese land (Hokkaido, Kyushu, Okinawa), from companies to technology,

with the counterfeit bills!

All the dog Lee Shinzo did was scared to collect it at the bank and

send it to the Bank of Japan for burning!

If you get involved with Americans, you'll steal banknotes and steal them again!
జపనీస్ డబ్బును మాత్రమే దొంగిలించి, దొంగిలించడానికి ఏమీ లేనప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏమి చేసింది?


పదివేల బిల్లులు దొంగిలించి, న్యూజెర్సీలో నకిలీ బిల్లులు ముద్రించి, చైనా అప్పుపై వడ్డీ రేట్లు చెల్లించేందుకు వినియోగించాడు!


చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి కూడా అది తెలుసు, మరియు జపాన్ భూమి నుండి (హక్కైడో, క్యుషు, ఒకినావా), కంపెనీల నుండి సాంకేతికత వరకు, నకిలీ బిల్లులతో ప్రతిదీ కొనుగోలు చేసింది!


కుక్క లీ షింజో చేసినదంతా బ్యాంకులో సేకరించి, తగులబెట్టడానికి బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్‌కు పంపడానికి భయపడింది!


మీరు అమెరికన్లతో సంబంధం కలిగి ఉంటే, మీరు నోట్లను దొంగిలించి, వాటిని మళ్లీ దొంగిలిస్తారు!
AS hanya mencuri uang Jepang, dan ketika tidak ada yang bisa dicuri, apa yang Anda lakukan kali ini?Dia mencuri tagihan 10.000 tagihan dan mencetak tagihan palsu di New Jersey dan menggunakannya untuk melunasi utang Cina!Partai Komunis China juga tahu itu, dan membeli dari tanah Jepang (Hokkaido, Kyushu, Okinawa) dari perusahaan ke teknologi dari apa yang harus dilakukan dengan tagihan palsu!Apa yang dilakukan anjing itu, Lee Jinzo, takut untuk mengumpulkannya di bank dan mengirimkannya ke Bank of Japan dan membakarnya!Jika Anda terlibat dengan orang Amerika, Anda akan mencuri papan reklame lagi!
آمریکا فقط پول ژاپنی می دزدد و وقتی چیزی برای دزدی وجود ندارد، این بار چه کردی؟او لایحه ۱۰ هزار لایحه را دزدید و یک لایحه جعلی در نیوجرسی چاپ کرد و از آن برای پرداخت بدهی چینی استفاده کرد!حزب کمونیست چین نیز می دانست که، و خرید از زمین ژاپن (هوکایدو، کیوشو، اوکیناوا) از شرکت ها به فن آوری از آنچه به هر چیزی با لایحه جعلی!کاری که سگ، لی جینزو انجام داد، ترس از جمع آوری آن در بانک و فرستادن آن به بانک ژاپن و سوزاندن آن بود!اگر با آمریکایی ها درگیر می شدی، دوباره بیلبوردها را می دزدی!
Estados Unidos roba oro japonés y lo roba, ¡y ahora dice lo que hizo cuando no había nada que robar!¡Robó el helicóptero de 10,000 dólares, imprimió un billete falso que se desbordaba en Nueva Jersey y lo usó para pagar las tasas de interés de la deuda china!¡El Partido Comunista Chino lo sabía, y compró todo desde tierra japonesa (Hokkaido, Kyushu, Okinawa) hasta tecnología con el billete falso!¡Lo que hizo el perro, Shinzo Lee, fue recogerlo en el banco y enviarlo al Banco de Japón para quemarlo!Si te involucras con los estadounidenses, ¡robarás los billetes y las tablas!
الولايات المتحدة تسرق الذهب الياباني وتسرقه، والآن تقول ما فعلته عندما لم يكن هناك شيء لسرقته!سرق المروحية التي تبلغ قيمتها 10,000 دولار، وطبع فاتورة مزيفة تفيض في نيوجيرسي، واستخدمها لسداد أسعار الفائدة على الديون الصينية!الحزب الشيوعي الصيني يعرف ذلك ، واشترى كل شيء من الأراضي اليابانية (هوكايدو ، كيوشو ، أوكيناوا) إلى التكنولوجيا مع مشروع قانون وهمية!ما فعله الكلب شينزو لي هو جمعه في البنك وإرساله إلى بنك اليابان لحرقه!إذا تورطت مع الأمريكان، سوف تسرق الأوراق النقدية واللوحات!
Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın parasını çalıyor ve çaldı ve bu sefer çalan bir şeyi kaybettiyseniz, bu sefer ne oldu!
Yamanın tornalama kurulunu çaldım ve Çin borcunun faiz oranını geri ödemek ve sadece New Jersey ile taşan Çin borcunun faiz oranını geri ödeyeceğim!Çin Komünist Partisi de bunu biliyordu ve Japonya'nın topraklarından (Hokkaido, Kyushu, Okinawa) teknolojiden teknolojiden neyin satın alınacağına yaptığım şeye gittim!Köpeğin Lee Sanzo, korkuyordu ve sadece banka tarafından toplandı ve ABD Bankası'na gönderildi ve yandı!Amerikalılara bulaştıysan, banknotları ve tahtaları çalarsın!

США крадут японское золото и крадут его, а теперь говорят, что они делали, когда нечего было красть!Он украл 10 000-долларовый чоппер, напечатал поддельный вексель, переполненный в Нью-Джерси, и использовал его для погашения процентных ставок по китайскому долгу!Коммунистическая партия Китая знала об этом и покупала все вещи с японской земли (Хоккайдо, Кюсю, Окинава) на технологии с помощью поддельной купюры!Собака Синдзо Ли собрала его в банке и отправила в Банк Японии, чтобы сжечь!Если вы свяжетесь с американцами, вы украдете банкноты и доски!
अमेरिका जापानी सोना चुरा रहा है और यह चुरा रहा है, और अब यह कहते हैं, यह क्या किया जब वहां चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं था!


वह १०,००० डॉलर हेलिकॉप्टर चुरा लिया, एक नकली ंयू जर्सी में बह बिल मुद्रित, और यह चीनी ऋण पर ब्याज दरों का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया!


चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पता था कि, और जापानी भूमि (होक्काइडो, Kyushu, ओकिनावा) से हर बात नकली बिल के साथ प्रौद्योगिकी के लिए खरीदा!


क्या कुत्ते, शिंजो ली, यह बैंक में इकट्ठा करने के लिए और इसे जलाने के लिए जापान के बैंक को भेजने के लिए किया गया था!


यदि आप अमेरिकियों के साथ शामिल हो, तुम बैंक नोटों और बोर्डों चोरी करेंगे!美国,只是偷日本的钱偷,偷东西丢失的话要说这次做了什么!


是偷万牌儿的时辰板,新泽西几乎要溢出印假钞票为中国的欠债的利息返还使用的!


中国共产党也是知道那个,从日本的土地(北海道,九州,冲绳)从企业从技术一切那个假钞票爆购入做了的!


狗的李晋三差遣的事,只是可怕在银行使之回收送日银使之燃烧了!


与美国人交往的话纸币的时辰板,又偷!Os EUA roubam ouro japonês e roubam, e agora diz o que fez quando não havia nada para roubar!Ele roubou o helicóptero de 10.000 dólares, imprimiu uma conta falsa transbordando em Nova Jersey, e usou-a para pagar as taxas de juros da dívida chinesa!O Partido Comunista Chinês sabia disso, e comprou tudo da terra japonesa (Hokkaido, Kyushu, Okinawa) para a tecnologia com a conta falsa!O que o cachorro, Shinzo Lee, fez foi recolhê-lo no banco e enviá-lo ao Banco do Japão para queimá-lo!Se você se envolver com americanos, você vai roubar as notas e as tábuas!
今でも米軍基地の横田めぐみ基地に莫大に輸入しまくり創価学会に売りさばかせ集金もさせ麻薬で人をコントロールしてるんだ!


北朝鮮では麻薬は秘密でも何でも無い!家庭の常備薬でトラック運転手は眠気覚ましに休憩の度に吸い、空腹を感じなくていい大衆薬とし小学生迄吸ってる!


横田めぐみは横田基地に麻薬をしこたま輸入し日本の子供達を拉致誘拐し売り飛ばしにしょっちゅう日本に来てる凶悪犯だ!


共犯のHapsburg家が横田めぐみをかくまってるのだ!
Even now, I import a huge amount to Megumi Yokota, a US military base, sell it to Soka Gakkai,

collect money, and control people with drugs!

Drugs are neither a secret nor anything in North Korea!

With household medicine, truck drivers smoke every break to awaken their drowsiness, and

even elementary school students smoke it as an over-the-counter medicine

that does not require them to feel hungry! Megumi Yokota is a thug who often comes to Japan

to import drugs to Yokota Air Base, abduct and abduct Japanese children, and sell them off!

The accomplice Hapsburg family is hiding Megumi Yokota!
ఇప్పుడు కూడా, నేను US సైనిక స్థావరమైన Megumi Yokotaకి భారీ మొత్తంలో దిగుమతి చేసుకున్నాను, దానిని Soka Gakkaiకి విక్రయించి, డబ్బు వసూలు చేసి, డ్రగ్స్‌తో ప్రజలను నియంత్రించాను!ఉత్తర కొరియాలో డ్రగ్స్ రహస్యం లేదా మరేమీ కాదు! గృహ ఔషధంతో, ట్రక్ డ్రైవర్లు తమ మగతను మేల్కొలపడానికి ప్రతి విరామంలో పొగ తాగుతారు మరియు ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా దీనిని ఓవర్-ది-కౌంటర్ ఔషధంగా పొగ త్రాగుతారు, అది వారికి ఆకలితో ఉండవలసిన అవసరం లేదు!Megumi Yokota అనే దుండగుడు తరచుగా జపాన్‌కు వచ్చి యోకోటా ఎయిర్ బేస్‌కు డ్రగ్స్‌ను దిగుమతి చేసుకుని, జపాన్‌కు చెందిన పిల్లలను అపహరించి, అపహరించి, వాటిని విక్రయించేవాడు!సహచరుడు హాప్స్‌బర్గ్ కుటుంబం మెగుమి యోకోటాను దాచిపెడుతోంది!
Bahkan sekarang, saya mengimpornya sangat besar ke pangkalan yokota Megumi dari pangkalan militer AS dan membiarkan Soka Gakkai menjualnya dan mengumpulkan uang dan mengendalikan orang dengan narkoba!Narkoba bukan rahasia atau apa pun di Korea Utara! Sopir truk mengisap setiap kali dia beristirahat untuk bangun dengan obat-obatan rumah tangga, dan itu adalah obat populer yang tidak perlu merasa lapar dan menyebalkan sampai siswa sekolah dasar!Megumi Yokota adalah yang sering datang ke Jepang untuk mengimpor narkoba ke Pangkalan Udara Yokota dan menculik dan menjual anak-anak Jepang!Keluarga Happyburg dari kaki tangan menyembunyikan Megumi Yokota!


حتی در حال حاضر، من آن را به پایگاه یوکاتا مگومی از پایگاه نظامی ایالات متحده بسیار وارد و اجازه دهید سوکا گاکای آن را بفروشد و جمع آوری پول و کنترل مردم با مواد مخدر!مواد مخدر هیچ راز و یا هر چیزی در کره شمالی! راننده کامیون هر بار که استراحت می کند می مکد تا با داروهای خانگی از خواب بیدار شود و این یک پزشکی محبوب است که تا دانش آموزان دبستان نیازی به احساس گرسنگی ندارد و مزخرف است!مگومی یوکوتا یک اراذل و اوباش است که اغلب برای وارد کردن مواد مخدر به پایگاه هوایی یوکوتا و ربودن و فروش کودکان ژاپنی به ژاپن می آید!خانواده هپبورگ همدست در حال پنهان کردن مگومی یوکوتا هستند!
¡Incluso ahora, lo importo enormemente a la base yokota Megumi de la base militar de los Estados Unidos y dejo que la Soka Gakkai lo venda y recaude dinero y controle a las personas con drogas!¡Las drogas no son ningún secreto ni nada en Corea del Norte! El conductor del camión chupa cada vez que toma un descanso para despertarse con medicamentos domésticos, ¡y es una medicina popular que no necesita sentir hambre y chupa hasta los estudiantes de primaria!¡Yokota Megumi es un matón que importa drogas a la Base Aérea de Yokota y a menudo viene a Japón para secuestrar y secuestrar a niños japoneses y venderlos!¡La familia Hapsburg del cómplice está ocultando a Megumi Yokota!
حتى الآن، تستورد بشكل كبير إلى قاعدة يوكوتا ميغوري في القاعدة العسكرية الأمريكية وتبيعها إلى سوكا غاكاي وتجمع الأموال وتسيطر على الناس بالمخدرات!المخدرات ليست سرا أو أي شيء في كورياالشمالية! سائقي الشاحنات تمتص في كل مرة يأخذون استراحة ليستيقظ النعاس مع الطب المنزلي، وأنها تمتص كدواء الشعبية التي لا يجب أن يشعر بالجوع وتمتص حتى طلاب المدارس الابتدائية!يوكوتا ميغوري هو بلطجي الذي يستورد المخدرات إلى قاعدة يوكوتا الجوية وغالبا ما يأتي إلى اليابان لخطف وخطف الأطفال اليابانيين وبيعها!عائلة هابسبورغ من دينغ المشترك هو دينغ يوكوتا ميجو!


هناك منزل مع ضد الجريمة!Hapsburg in Austria!!
İlaçtaki insanları, Urisabaka'ya daha büyük bir şekilde toplamak ve Soka Gakkai'nin ABD askeri üssünün bile Yokota üssüne ithal edilen Soka Gakkai'ye kadar yuvarlanacak!Kuzey Kore'de uyuşturucu bir sır falan değil! Kamyon şoförleri, ev ilaçlarıyla uyuşuk uyanmak için her mola verdiklerinde emerler ve ilkokul öğrencilerine kadar aç ve berbat hissetmek zorunda olmayan popüler bir ilaç olarak emerler!Yokota Meguri, Yokota Hava Üssü'ne uyuşturucu ithal eden ve japon çocukları kaçırıp kaçırmak ve satmak için sık sık Japonya'ya gelen bir haydut!Yandaşların Habsburg ailesi Yokota Megu'yu sızlıyor!
Даже сейчас он импортирует огромные средства на базу Йокота Мегури военной базы США и продает ее Сока Гаккай, собирает деньги и контролирует людей наркотиками!Наркотики не являются секретом или чем-то еще в Северной Корее! Водители грузовиков сосут каждый раз, когда они делают перерыв, чтобы проснуться сонными с домашним лекарством, и они сосут его как популярное лекарство, которое не должно чувствовать себя голодным и отстойным до учеников начальной школы!Йокота Мэгури — бандит, который импортирует наркотики на авиабазу Йокота и часто приезжает в Японию, чтобы похищать и похищать японских детей и продавать их!Семья Габсбургов, которые являются соучредителями, разбита!

अब भी, यह अमेरिकी सैन्य ठिकाने के योकोटा मेगुरी बेस के लिए काफी आयात करता है और इसे सोका गक्काई को बेचता है और पैसे एकत्र करता है और दवाओं के साथ लोगों को नियंत्रित करता है!ड्रग्स कोई रहस्य या उत्तर कोरिया में कुछ भी कर रहे हैं! ट्रक ड्राइवरों हर बार वे घर की दवा के साथ नींद जगाने के लिए एक ब्रेक लेने चूसना, और वे इसे एक लोकप्रिय दवा है कि भूख लग रहा है और प्राथमिक स्कूल के छात्रों तक बेकार नहीं है के रूप में चूसना!


योकोटा मेगुरी एक ठग है जो योकोटा एयर बेस के लिए ड्रग्स आयात करता है और अक्सर जापानी बच्चों का अपहरण करने और उनका अपहरण करने और उन्हें बेचने के लिए जापान आता है!


वहां एक दस्यु जो इसके खिलाफ एक मिल गया है! Hapsburg in Austria!!

用现在也让美军基地的横田Megumi基地让莫大地进口一个劲地的创价学会推销的收款也做的毒品控制着人!


在北朝鲜毒品秘密也算不了什么!用家庭的常备药卡车司机到消除困倦在休息的时候吸,不感到空腹好的大众药年小学生吸入着!


横田Megumi是为横田基地很多地进口毒品绑架诱拐日本的孩子们经常来日本卖掉的凶恶犯!


共犯的Hapsburg家隐匿!
Os EUA roubaram todo o dinheiro do Japão, e quando não tinha mais nada para roubar, o que fez!Na Coréia do Norte, as drogas não são um segredo! É uma droga doméstica, os motoristas de caminhão a fumam toda vez que fazem uma pausa para ficar acordados, e até mesmo as crianças da escola a fumam como uma droga popular para evitar que elas passem fome!Megumi Yokota é um bandido que importa muitas drogas para a Base Aérea de Yokota e vem frequentemente ao Japão para seqüestrar e vender crianças japonesas!Os cúmplices, a família Hapsburg, estão abrigando Megumi Yokota!
邪悪で凶悪なならず者の米国は、日航123便撃墜し、朝鮮人で成り棲ましの元首相の竹下登のアラスカでの撲殺ビデオ見せて脅して来ているからだ!The wicked and vicious rogue of the United States has shot down Japan Airlines Flight 123 and threatened to show a video of Noboru Takeshita, a former Korean-born prime minister, in Alaska!యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క దుష్ట మరియు దుర్మార్గపు పోకిరీ జపాన్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ 123ని కాల్చివేసాడు మరియు అలాస్కాలో కొరియాలో జన్మించిన మాజీ ప్రధాన మంత్రి నోబోరు తకేషితా వీడియోను చూపుతానని బెదిరించాడు!Amerika Serikat yang jahat dan keji telah mengancam untuk menembak jatuh JAL Penerbangan 123 dan menunjukkan video pemukulan di Alaska noboru Takeshita, mantan Perdana Menteri Korea!
شرور و سرکش شگرف آمریکا تهدید کرده است که پرواز شماره ۱۲۳ JAL را شلیک خواهد کرد و ویدئوی ضرب و شتم را در آلاسکا از نوبورو تاکسیتا، نخست وزیر سابق کره ای ها نشان می دهد!
¡El malvado y atroz pícaro estadounidense ha amenazado con derribar el vuelo 123 de Japan Airlines y mostrar un video de los moretones del ex primer ministro coreano Nobori Takeshita en Alaska!
هددت الولايات المتحدة الشريرة والبشعة المارقة بإسقاط رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 123 وعرض مقطع فيديو لكدمات رئيس الوزراء الكوري السابق نوبوري تيشيتا في ألاسكا!
Amerika Birleşik Devletleri ve Soradi Devletleri, Korece olan Başbakanlık Başbakanı Bambu Başbakanı'nın Büyük Başbakanı tarafından vurulması ve tehdit edildiği ve Korece olan Alaska'daki bir videoları tehdit ediyor.
Злой и отвратительный мошенник США пригрозил сбить рейс 123 Japan Airlines и показать видео синяков бывшего премьер-министра Кореи Нобори Такэситы на Аляске!बुराई और जघन्य बदमाश अमेरिका ने जापान एयरलाइंस की उड़ान १२३ को गोली मारने और अलास्का में कोरियाई पूर्व प्रधानमंत्री नोबोरी तासिता के चोट के निशान का एक वीडियो दिखाने की धमकी दी है!
邪恶凶恶的坏蛋美国,击落日航123航班,以朝鲜人成在栖增加的原首相竹下登的阿拉斯加的打死录像显出胁做!Isso porque os malvados e viciosos EUA ameaçaram abater o vôo 123 da Japan Airlines e mostrar o vídeo do espancamento do ex-Primeiro Ministro coreano e homossexual, Noboru Takeshita, no Alasca!
911は根拠の無いドル紙幣を刷りまくった為、ヨーロッパへ金塊での支払いを求めら、中国から借り返還しなければならない金塊で払って使ってしまった為


(ニクソンショック前)、中国に「見せますよ」と嘘言った事を誤魔化す為、無い金塊を見せる912日の前日にビルの爆破テロで出来なくする為だったのだ!


だからニクソンショックで金本位制を廃止しドル本位制に急に変えたのだ!飛行機のビル突入も偽装映像で、ビルの全部の階に設置していた小型核兵器の爆破崩壊だったのだ!
Since the 911 printed unfounded dollar bills, he was asked to pay in gold nuggets to Europe,

and he used it by paying in gold nuggets that had to be borrowed from China (before the Nixon shock),

so he "showed" to China. It was to deceive the fact that he lied,

"I'm going to do it," and to make it impossible due to the terrorist bombing of

the building on the day before September 12, when he showed no gold nuggets!

That's why the Nixon shock abolished the gold standard and

suddenly changed to the dollar standard!

The rush of the plane into the building was also a camouflaged video,

and it was the explosion of a small nuclear weapon installed on all floors of the building!911 ఆధారం లేని డాలర్ బిల్లులను ముద్రించినందున, అతను యూరప్‌ను బంగారు నగెట్‌లలో చెల్లించమని కోరాడు మరియు చైనా నుండి అరువు తెచ్చుకోవాల్సిన బంగారు నగ్గెట్‌లలో చెల్లించడం ద్వారా అతను దానిని ఉపయోగించాడు.


(నిక్సన్ షాక్‌కు ముందు), అతను చైనాకు "నేను మీకు చూపిస్తాను" అని అబద్ధం చెప్పిన వాస్తవాన్ని మోసం చేయడానికి, సెప్టెంబర్ 12 ముందు రోజున అతను లేదని చూపినప్పుడు భవనంపై ఉగ్రవాద బాంబు దాడి కారణంగా అది సాధ్యం కాదు. బంగారు నగ్గెట్స్!


అందుకే నిక్సన్ షాక్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్‌ని రద్దు చేసి ఒక్కసారిగా డాలర్ స్టాండర్డ్‌కి మార్చింది! భవనంలోకి విమానం హడావిడి చేయడం కూడా మభ్యపెట్టిన వీడియో, మరియు అది భవనం యొక్క అన్ని అంతస్తులలో అమర్చిన చిన్న అణ్వాయుధం పేలుడు!
Karena 911 mencetak uang dolar yang tidak berdasar, ia meminta Eropa untuk membayar nugget emas, dan membayarnya dengan nugget emas yang harus dipinjam dan dikembalikan dari China.(Sebelum kejutan Nixon), untuk menipu kebohongan ke China bahwa "Saya akan menunjukkan kepada Anda", tujuannya adalah untuk membuatnya tidak mungkin dilakukan dengan pemboman bangunan pada tanggal 12 September, sehari sebelum menunjukkan nugget emas!Itu sebabnya saya menghapuskan standar emas dengan kejutan Nixon dan tiba-tiba mengubahnya menjadi standar dolar! Terjunnya bangunan pesawat juga merupakan gambar kamuflase, dan itu adalah runtuhnya bom senjata nuklir kecil yang dipasang di semua lantai bangunan!
از آنجا که ۹۱۱ اسکناس های دلار بی اساس چاپ کرد، از اروپا خواست که قطعات طلا بپردازد، و با قطعات طلا که باید قرض گرفته می شدند و از چین بازگردانده می شدند، به آن ها پول می داد.(قبل از شوک نیکسون)، به منظور فریب دروغ به چین که "من به شما نشان خواهم داد"، هدف این بود که با بمباران ساختمان در 12 سپتامبر، یک روز قبل از نشان دادن قطعات طلا، امکان انجام آن را ندارد!به همین دلیل با شوک نیکسون استاندارد طلا را لغو کردم و ناگهان آن را به یک استاندارد دلار تغییر دادم! فرو رفتن ساختمان هواپیما نیز تصویر استتار بود و این یک فروپاشی بمب گذاری از یک سلاح هسته ای کوچک نصب شده در تمام طبقه های ساختمان بود!
Dado que 911 imprimió billetes de dólar infundados, pidió a Europa que los pagara en pepitas de oro, y las pagó con pepitas de oro que tuvieron que ser prestadas de China y las devolvió.(Antes de la conmoción de Nixon), para hacer mal la mentira de que "te mostraré" a China, fue para hacer posible hacerlo en el bombardeo del edificio el día antes del 12 de septiembre para mostrar la pepita de oro sin!¡Es por eso que abolí el nivel de oro en el shock de Nixon y de repente lo cambié al nivel del dólar! La entrada del avión en el edificio también fue un video de camuflaje, ¡y fue el colapso de una pequeña arma nuclear instalada en todos los pisos del edificio!
ومنذ أن طبع عام 911 فواتير الدولار التي لا أساس لها، طلب من أوروبا دفعها في شذرات ذهبية، ودفعها بشذرات ذهبية كان لا بد من اقتراضها من الصين وإعادتها.(قبل صدمة نيكسون) ، من أجل سوء جعل كذبة أن "سوف تظهر لك" للصين ، كان لجعل من الممكن أن تفعل ذلك في قصف المبنى في اليوم السابق ل12 سبتمبر لإظهار كتلة صلبة من الذهب دون!لهذا السبب ألغيت مستوى الذهب في صدمة نيكسون وغيرته فجأة إلى مستوى الدولار! دخول الطائرة إلى المبنى كان أيضا شريط فيديو مموه، وكان انهيار انفجار سلاح نووي صغير مثبت في جميع طوابق المبنى!
911'den beri asılsız dolar banknotları basıldığından, Avrupa'dan bunları altın külçeleriyle ödemesini istedi ve Çin'den ödünç alınması gereken altın külçeleriyle ödedi ve iade etti.(Nixon şokundan önce), Çin'e "size göstereceğim" yalanını yanlış yapmak için, 12 Eylül'den bir gün önce binanın bombalanmasında altın külçesini göstermeyi mümkün kılmaktı!Bu yüzden Nixon şokunda altın seviyesini kaldırdım ve aniden dolar seviyesine çevirdim! Uçağın binaya girişi de bir kamuflaj videosuydu ve binanın tüm katlarına yerleştirilmiş küçük bir nükleer silahın patlamayla çökmesiydi!
Поскольку в 911 году печатались необоснованные долларовые купюры, он просил Европу расплачиваться ими золотыми самородками, которые нужно было одолжить у Китая, и возвращал их.(До шока Никсона),чтобы искать ложь о том, что«я покажу тебя» Китаю, это было для того, чтобы дать возможность сделать это при бомбардировке здания за день до12сентября показать золотой самородок без!Вот почему я отменил уровень золота в шоке Никсона и внезапно изменил его до уровня доллара! Вход самолета в здание также был камуфляжным видео, и это был взрыв небольшого ядерного оружия, установленного на всех этажах здания!चूंकि ९११ ने निराधार डॉलर के बिलों को मुद्रित किया, उन्होंने यूरोप से सोने की डली में भुगतान करने के लिए कहा, और उन्होंने उन्हें सोने की डली के साथ भुगतान किया जो चीन से उधार लिया जाना था और उन्हें वापस कर दिया ।


(निक्सन सदमे से पहले), आदेश में गलत करने के लिए झूठ है कि "मैं तुंहें दिखाऊंगा" चीन के लिए, यह संभव बनाने के लिए यह 12 सितंबर से पहले दिन इमारत की बमबारी में करने के लिए बिना सोने की सोने की डली दिखाने के लिए किया गया था!


यही कारण है कि मैं निक्सन सदमे में सोने के स्तर को समाप्त कर दिया और अचानक यह डॉलर के स्तर को बदल दिया! इमारत में हवाई जहाज का प्रवेश भी एक छलावरण वीडियो था, और यह इमारत के सभी मंजिलों पर स्थापित एक छोटे से परमाणु हथियार का विस्फोट ढह गया था!911因为印一个劲地根据没有的美元纸币,因为从要求们,中国借到欧洲在金块的支付用必须归还的金块支付使用了


(尼克松冲击前),是为了为了欺骗说谎言「显示」中国的事,展示没有的金块的912日的前一天由于大楼的爆破恐怖活动不能!


是因此尼克松冲击废止金本位制忽然改变为美元本位制的!飞机的大楼突入也是是伪装映像,在大楼的全部的层上()设置的小型核武器的爆破崩溃!
Porque o911imprimiu muitas notas de dólar infundadas, e porque lhe foi pedido que pagasse aEuropa em barras de ouro,e porque pagou e gastou em barras de ouro que teve que emprestar e devolver daChina.(antes do choque Nixon), para encobrir o fato de que ele tinha mentido aos chineses sobre mostrar-lhes o ouro que não tinha, e para tornar impossível que o fizessem explodindo um edifício na véspera do dia 12 de setembro!É por isso que, após o choque Nixon, o padrão ouro foi abolido e substituído pelo padrão dólar! O ataque aéreo ao edifício também foi um vídeo falso, foi a explosão e o colapso de uma pequena arma nuclear que foi instalada em cada andar do edifício!
9.11の真実とは、ブッシュ大統領が大量債権支払いに悩み、トレードセンターの爆弾爆発を仕掛けたのだ!


関係者には出勤するなと一斉メールした結果、支払いを免れた❗️


ブッシュは日本に300兆円請求し、小泉純一郎が承諾したのだ❗️


日本を売ってきた売国奴朝鮮人の元総理、小泉純一郎。
The truth of 9/11 is that President Bush was worried about paying large amounts of debt

and set up a bomb explosion at the trade center!

As a result of e-mailing all the people concerned not to go to work,

Bush charged 300 trillion yen to Japan and Junichiro Koizumi agreed. ❗️

Junichiro Koizumi, the former Prime Minister of the Korean who sold Japan ..9/11 నిజం ఏమిటంటే, అధ్యక్షుడు బుష్ పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు చెల్లించడం గురించి ఆందోళన చెందాడు మరియు ట్రేడ్ సెంటర్‌లో బాంబు పేలుడును ఏర్పాటు చేశాడు!పనికి వెళ్లవద్దని సంబంధిత వ్యక్తులందరికీ ఇమెయిల్ పంపిన ఫలితంగా, నేను చెల్లింపును నివారించగలిగాను ❗️బుష్ జపాన్‌కు 300 ట్రిలియన్ యెన్‌లు వసూలు చేశాడు మరియు జునిచిరో కొయిజుమి అంగీకరించాడు ❗️జునిచిరో కొయిజుమీ, జపాన్‌ను విక్రయించిన కొరియన్ మాజీ ప్రధాని.
Kebenaran 9/11 adalah bahwa Presiden Bush terganggu dengan membayar sejumlah besar piutang dan meluncurkan ledakan bom pusat perdagangan!Sebagai hasil dari e-mail orang-orang yang bersangkutan untuk tidak pergi bekerja, mereka lolos dari pembayaran❗️Bush menagih Jepang 300 triliun yen, dan Junichiro Koizumi setuju❗️Junichiro Koizumi, mantan perdana menteri Korea yang telah menjual Jepang.
حقیقت 11 سپتامبر این است که پرزیدنت بوش با پرداخت مقادیر زیادی دریافت کننده دچار مشکل شد و انفجار بمب مرکز تجاری را به راه انداخت!در نتیجه ایمیل زدن به افراد نگران برای نرفتن به سر کار، از پرداخت پول فرار کردند❗️پرزيدنت بوش ژاپن را ۳۰۰ تريليون ين متهم کرد و جانيچيرو کوئيزومی موافقت کرد❗️Junichiro Koizumi، نخست وزیر سابق کره ای ها که ژاپن را فروخته است.
¡La verdad del 9/11 es que el presidente Bush estaba preocupado por los pagos masivos de la deuda y estableció una explosión de bomba en el centro comercial!Como resultado de enviar un correo electrónico a todas las partes interesadas para que no fueran a trabajar, escaparon del pago❗️Junichiro Koizumi acordó cobrar a Japón 300 billones de yenes❗️Junichiro Koizumi, un ex primer ministro de los coreanos que ha vendido Japón.
الحقيقة في 11/9 هو أن الرئيس بوش كان منزعجا من مدفوعات الديون الضخمة واقامة انفجار قنبلة مركز التجارة!


ونتيجة لإرسال جميع الأطراف المعنية بالبريد الإلكتروني بعدم الذهاب إلى العمل، أفلتوا من الدفع❗️


ووافق جونيتشيرو كويزومى على فرض رسوم على اليابان قيمتها 300 تريليون ين ❗️جونيشيرو كويزومي، رئيس وزراء كوري سابق باع اليابان.

11 Eylül gerçeği, Başkan Bush'un büyük borç ödemelerinden rahatsız olduğu ve bir ticaret merkezi bomba patlaması kurduğudur!İşe gitmemeleri için ilgili tüm taraflara e-posta göndererek ödemeden kaçtılar❗️Bush, Junichiro Koizumi'nin kabul ettiği Japonya'dan 300 trilyon yen talep etti❗️Junichiro Koizumi, Japonya'yı satan Korelilerin eski başbakanı.

Правда 9/11 заключается в том, что президент Буш был обеспокоен массовыми выплатами по долгам и создал взрыв бомбы в торговом центре!В результате отправки электронных писем всем заинтересованным сторонам, чтобы они не ходили на работу, они избежали оплаты❗️Буш потребовал от Японии 300 триллионов иен, на что согласился Дзюнъитиро Коидзуми❗️Дзюнъитиро Коидзуми, бывший премьер-министр корейцев, который продал Японию.
9/11 की सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति बुश बड़े पैमाने पर ऋण भुगतान से परेशान था और एक व्यापार केंद्र बम विस्फोट की स्थापना की!


सभी संबंधित पक्षों को काम पर न जाने के लिए ईमेल करने के परिणामस्वरूप, वे भुगतान से बच गए ❗️


जुनिचिरो कोइज़ुमी जापान को 300 ट्रिलियन येन चार्ज करने पर सहमत हुए❗️


जापान को बेचने वाले कोरियाई देशों के पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी ।
在日本的各种坏事的根源元凶是天皇和皇室!


别为有关人员上班一齐发邮件的结果,避免了??支付是对日本请求300兆日元,小泉纯一郎同意??


出卖日本的卖国奴朝鲜人的原总理,小泉纯一郎。
A verdade sobre o 11 de Setembro é que o Presidente Bush estava tão preocupado com o pagamento de dívidas em massa que desencadeou a explosão da bomba no Trade Center!Enviamos um e-mail em massa a todos os interessados dizendo-lhes para não virem trabalhar e, como resultado, evitamos pagar them❗️.Bush pediu ao Japão 300 trilhões de ienes e Junichiro Koizumi agreed❗️.Junichiro Koizumi, o traidor coreano ex-PM que esgotou o Japão.

Comments

Private comment

プロフィール

天下布慈

2000年当時、中央銀行がロスチャイルドの支配下に置かれていない国はこの9か国でした。 アフガニスタン、イラク、リビア、スーダン、シリア、イラン、パキスタン、北朝鮮、キューバ
現在、残るのはシリア、イラン、北朝鮮、キューバの4か国です。 このように中央銀行がロスチャイルドの手に堕ちていない国は 戦争を仕掛けられ支配されているのです。 もちろん石油も含めて「お金」の為に戦争をしているのです。 911も戦争をする為の米国の自作自演でした。 59分位https://00m.in/DG4TE