鬼賊、皇賊共の悪魔主義による幼児達の性犠牲カルト、これら真実知って黙ってられる人は、人じゃない!世界拡散中記事、世界拡散にご活用ください!その2

Devil_worship_was_done_in_USA_and_Europe_147.jpg


「世界的な権力層で構成される子供犠牲グループである第9サークル悪魔的カルトは、子供を日常的にレイプ、拷問、殺害している!」

とITCCSは2013年半ばに発表した。

"9వ సర్కిల్ డెవిలిష్ కల్ట్, ప్రపంచ శక్తుల పిల్లల బలి సమూహం, మామూలుగా పిల్లలను రేప్ చేయడం, హింసించడం మరియు చంపడం!"

ITCCS 2013 మధ్యలో ప్రకటించింది.


"Sekte Iblis Lingkaran ke-9, kelompok pengorbanan anak dari kekuatan global, secara rutin memperkosa, menyiksa, dan membunuh anak-anak!"

ITCCS diumumkan pada pertengahan 2013.


"فرقه شیطان حلقه نهم، یک گروه قربانی کودکان از قدرت های جهانی، به طور معمول به تجاوز جنسی، شکنجه و کشتن کودکان می پردازد!"

ITCCS در اواسط سال 2013 اعلام شد.


"¡El Culto Diabólico del Noveno Círculo, un grupo de poderes globales que sacrifica niños, viola, tortura y mata a niños de forma rutinaria!"

ITCCS anunció a mediados de 2013.


"طائفة الدائرة التاسعة الشيطانية ، مجموعة تضحي بالأطفال من القوى العالمية ، تقوم بشكل روتيني باغتصاب وتعذيب وقتل الأطفال!"

أعلن ITCCS في منتصف عام 2013.


"Küresel güçlerden oluşan bir çocuk kurban grubu olan 9. Çember Şeytan Tarikatı, rutin olarak çocuklara tecavüz ediyor, işkence yapıyor ve onları öldürüyor!"

ITCCS, 2013 yılının ortalarında duyuruldu."9वीं सर्कल डेविलिश कल्ट, वैश्विक शक्तियों का एक बाल बलिदान समूह, नियमित रूप से बलात्कार, अत्याचार और बच्चों को मारता है!"

ITCCS ने 2013 के मध्य में घोषणा की।«Дьявольский культ 9-го круга, группа мировых держав, приносящая в жертву детей, регулярно насилует, мучает и убивает детей!»

ITCCS анонсирован в середине 2013 года.


“九环魔教,一个全球势力的儿童祭祀组织,经常强奸、折磨、杀害儿童!”

ITCCS 于 2013 年年中宣布。


"O 9º Círculo Devilish Cult, um grupo de sacrifício de crianças de poderes globais, estupra, tortura e mata crianças rotineiramente!"

ITCCS anunciado em meados de 2013.国際的な子供の誘拐リングで、ブリュッセルのコモンロー裁判所の主な被告に指名されたのは、

教皇フランシスコ、イエズス会総長アドルファ・パション、カンタベリージャスティンウェルビーの英国大司教でした。


అంతర్జాతీయ పిల్లల అపహరణ రింగ్‌లో, బ్రస్సెల్స్‌లోని కామన్ లా కోర్ట్ యొక్క ప్రధాన ప్రతివాది నామినేట్ చేయబడింది.

పోప్ ఫ్రాన్సిస్, జెస్యూట్ ప్రెసిడెంట్ అడోల్ఫా లెచోన్ మరియు కాంటర్‌బరీ జస్టిన్ వెల్బీ ఇంగ్లండ్ ఆర్చ్ బిషప్‌లు.


Dalam cincin penculikan anak internasional, terdakwa utama dari Common Law Court di Brussels dicalonkan.

Paus Francis, Presiden Yesuit Adolpha Lechon, dan Canterbury Justin Welby adalah Uskup Agung Inggris.


در حلقه بین المللی کودک ربایی، متهم اصلی دادگاه کامن لا در بروکسل نامزد شد.

پاپ فرانسیس، رئیس جمهور یسوعی، آدولف لچون، و کانتربری جاستین ولبی اسقف اعظم انگلستان بودند.


En la red internacional de secuestro de niños, se nombró al principal acusado del Tribunal de Common Law de Bruselas.

El Papa Francisco, el presidente jesuita Adolpha Lechon y Canterbury Justin Welby fueron arzobispos de Inglaterra.


في الحلقة الدولية لاختطاف الأطفال ، تم ترشيح المتهم الرئيسي في محكمة القانون العام في بروكسل.

كان البابا فرانسيس والرئيس اليسوعي أدولف ليتشون وكانتربري جاستن ويلبي رؤساء أساقفة إنجلترا.


Uluslararası çocuk kaçırma çetesinde Brüksel'deki Ortak Hukuk Mahkemesi'nin baş sanığı aday gösterildi.

Papa Francis,Cizvit Başkanı AdolphaLechon ve CanterburyJustin Welby,İngiltere Başpiskoposlarıydı.अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण रिंग में, ब्रुसेल्स में कॉमन लॉ कोर्ट के मुख्य प्रतिवादी को नामित किया गया था।

पोप फ्रांसिस, जेसुइट के राष्ट्रपति एडोल्फा लेचोन और कैंटरबरी जस्टिन वेल्बी इंग्लैंड के आर्कबिशप थे।В международной сети похищений детей был назначен главный обвиняемый Суда общего права Брюсселя.

Папа Франциск, президент иезуитов Адольф Лечон и Кентерберийский Джастин Велби были архиепископами Англии.


在国际绑架儿童团伙中,布鲁塞尔普通法法院的主要被告人被提名。

教皇弗朗西斯、耶稣会主席阿道法·莱雄和坎特伯雷贾斯汀·韦尔比是英格兰的大主教。


Na rede internacional de raptos de crianças, foi nomeado o principal réu do Tribunal de Justiça Comum em Bruxelas.

O Papa Francisco, o presidente jesuíta Adolpha Lechon e Canterbury Justin Welby foram arcebispos da Inglaterra.


証人によって指名された第9サークル悪魔教団のメンバーの中には、

元教皇ジョセフ・ラッツィンガー(ドイツ出身、Joseph Alois Ratzinger、ベネディクト16世)、

ヨハネ・パウロ2世、英国高等裁判所のフルフォード裁判官、及び、英国王室のメンバーが含まれていた。


సాక్షులు నామినేట్ చేసిన 9వ సర్కిల్ డెవిల్ చర్చ్ సభ్యులు కొందరు

మాజీ పోప్ జోసెఫ్ రాట్జింగర్ (జర్మనీ, జోసెఫ్ అలోయిస్ రాట్జింగర్, పోప్ బెనెడిక్ట్ XVI),

ఇందులో జాన్ పాల్ II, బ్రిటిష్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఫుల్‌ఫోర్డ్ మరియు బ్రిటిష్ రాజకుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు.Beberapa anggota Gereja Setan Lingkaran ke-9 dicalonkan oleh Saksi

Mantan Paus Joseph Ratzinger (Jerman, Joseph Alois Ratzinger, Paus Benediktus XVI),

Itu termasuk John Paul II, Hakim Fulford dari Pengadilan Tinggi Inggris, dan anggota keluarga kerajaan Inggris.


برخی از اعضای کلیسای شیطان دایره نهم که توسط شاهدان نامزد شده اند

پاپ سابق جوزف راتزینگر (آلمان، جوزف آلویس راتزینگر، پاپ بندیکت شانزدهم)،

این شامل جان پل دوم، قاضی فولفورد از دادگاه عالی بریتانیا و اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا بود.


Algunos de los miembros de la Iglesia del Diablo del Noveno Círculo nombrados por los Testigos

Ex Papa Joseph Ratzinger (Alemania, Joseph Alois Ratzinger, Papa Benedicto XVI),

Incluía a Juan Pablo II, el juez Fulford del Tribunal Superior británico y miembros de la familia real británica.


يرشح الشهود بعض أعضاء الكنيسة الشيطانية الدائرة التاسعة

البابا السابق جوزيف راتزينجر (ألمانيا ، جوزيف الويس راتزينجر ، البابا بنديكتوس السادس عشر) ،

وكان من بينهم يوحنا بولس الثاني ، والقاضي فولفورد في المحكمة العليا البريطانية ، وأعضاء من العائلة المالكة البريطانية.


Şahitler tarafından aday gösterilen 9. Çember Şeytan Kilisesi üyelerinden bazıları

Eski Papa Joseph Ratzinger (Almanya, Joseph Alois Ratzinger, Papa Benedict XVI),

John Paul II, İngiliz Yüksek Mahkemesi Yargıcı Fulford ve İngiliz kraliyet ailesinin üyelerini içeriyordu.


साक्षियों द्वारा मनोनीत 9वें सर्कल डेविल चर्च के कुछ सदस्य

पूर्व पोप जोसेफ रत्ज़िंगर (जर्मनी, जोसेफ एलोइस रत्ज़िंगर, पोप बेनेडिक्ट सोलहवें),

इसमें जॉन पॉल द्वितीय, ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फुलफोर्ड और ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य शामिल थे।Некоторые из членов Церкви дьявола 9-го круга, назначенные Свидетелями

Бывший Папа Йозеф Ратцингер (Германия, Йозеф Алоис Ратцингер, Папа Бенедикт XVI),

В его состав входили Иоанн Павел II, судья Высокого суда Великобритании Фулфорд и члены британской королевской семьи.


见证人提名的第九圈魔鬼教会的部分成员

前教皇约瑟夫·拉辛格(德国,约瑟夫·阿洛伊斯·拉辛格,教皇本笃十六世),

其中包括约翰保罗二世、英国高等法院法官富尔福德和英国王室成员。


Alguns dos membros do 9º Círculo da Igreja do Diabo nomeados por Testemunhas

O ex-Papa Joseph Ratzinger (Alemanha, Joseph Alois Ratzinger, Papa Bento XVI),

Incluía João Paulo II, o juiz Fulford do Supremo Tribunal Britânico e membros da família real britânica.


「エリザベス女王は先住民の子供達の誘拐と死に直接関与し、王室のメンバーは、カナダのモンタリオ州ブラントフォードにある、

モホークインディアンスクールでの第9サークル悪魔教団の儀式に定期的に参加していた。」と発表は宣言した。


"క్వీన్ ఎలిజబెత్ స్వదేశీ పిల్లల కిడ్నాప్ మరియు మరణంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంది మరియు రాజ కుటుంబ సభ్యులు కెనడాలోని మోంటారియోలోని బ్రాంట్‌ఫోర్డ్‌లో ఉన్నారు.

అతను మోహాక్ ఇండియన్ స్కూల్‌లోని 9వ సర్కిల్ డెవిల్ చర్చి యొక్క ఆచారాలకు క్రమం తప్పకుండా హాజరయ్యాడు. ప్రకటన వెలువడింది."Ratu Elizabeth terlibat langsung dalam penculikan dan kematian anak-anak pribumi, dan anggota keluarga kerajaan berada di Brantford, Montario, Kanada.

Dia secara teratur menghadiri ritual Gereja Iblis Lingkaran ke-9 di Sekolah India Mohawk. Pengumuman diumumkan.


«ملکه الیزابت مستقیماً در ربودن و مرگ کودکان بومی دست داشت و اعضای خانواده سلطنتی در برانتفورد، مونتاریو، کانادا هستند.

او مرتباً در مراسم کلیسای شیطان دایره نهم در مدرسه هندی موهاک شرکت می کرد. اطلاعیه اعلام شد.


"La reina Isabel estuvo directamente involucrada en el secuestro y muerte de niños indígenas, y los miembros de la familia real se encuentran en Brantford, Montario, Canadá.

Asistió con regularidad a los rituales de la Iglesia del Diablo del Noveno Círculo en la Escuela India Mohawk. El anuncio fue declarado.


"كانت الملكة إليزابيث متورطة بشكل مباشر في اختطاف وقتل أطفال السكان الأصليين ، وأفراد العائلة المالكة موجودون في برانتفورد ، مونتاريو ، كندا.

كان يحضر بانتظام طقوس كنيسة الشيطان الدائرة التاسعة في مدرسة الموهوك الهندية. تم الإعلان عن الإعلان.


"Kraliçe Elizabeth, yerli çocukların kaçırılması ve öldürülmesine doğrudan karıştı ve kraliyet ailesinin üyeleri Brantford, Montario, Kanada'da.

Mohawk Kızılderili Okulu'ndaki 9. Çember Şeytan Kilisesi'nin ritüellerine düzenli olarak katıldı. Duyuru açıklandı.


"क्वीन एलिजाबेथ सीधे तौर पर स्वदेशी बच्चों के अपहरण और मौत में शामिल थी, और शाही परिवार के सदस्य ब्रेंटफोर्ड, मोंटारियो, कनाडा में हैं।

वह नियमित रूप से मोहॉक इंडियन स्कूल में 9वें सर्कल डेविल चर्च के अनुष्ठानों में शामिल होते थे। घोषणा की गई थी।


"Королева Елизавета принимала непосредственное участие в похищении и смерти детей коренных народов, а члены королевской семьи находятся в Брантфорде, Монтарио, Канада.

Он регулярно посещал ритуалы Дьявольской церкви 9-го круга в школе индейцев-могавков. Объявление было объявлено.


“伊丽莎白女王直接参与了土著儿童的绑架和死亡事件,王室成员都在加拿大蒙塔里奥的布兰特福德。

他定期参加莫霍克印第安学校第 9 圈恶魔教会的仪式。该公告已宣布。"A Rainha Elizabeth esteve diretamente envolvida no sequestro e morte de crianças indígenas, e membros da família real estão em Brantford, Montario, Canadá.

Ele frequentava regularmente os rituais da Igreja do Diabo do 9º Círculo na Escola Indígena Mohawk. O anúncio foi declarado.提出された2つの宣誓供述書によると、さまざまな目撃者が、

「第9サークル悪魔的カルトのメンバーが殺人を犯したのを目撃しただけで無く、無実の子供たちの残忍な殺害が今日も続いている」と主張した。


సమర్పించిన రెండు అఫిడవిట్ల ప్రకారం, వివిధ సాక్షులు

"9వ సర్కిల్ దెయ్యాల కల్ట్ సభ్యులు హత్యలు చేయడాన్ని మేము చూశాము, కానీ అమాయక పిల్లలపై క్రూరమైన హత్యలు నేటికీ కొనసాగుతున్నాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.Menurut dua affidavit yang diajukan, berbagai saksi

"Kami tidak hanya menyaksikan anggota sekte setan Lingkaran ke-9 melakukan pembunuhan, tetapi pembunuhan brutal terhadap anak-anak tak berdosa berlanjut hari ini," katanya.


با توجه به دو قولنامه تقدیمی شاهدان مختلف

او مدعی شد: نه تنها شاهد قتل اعضای فرقه شیطانی حلقه نهم بودیم، بلکه کشتار وحشیانه کودکان بی گناه امروز نیز ادامه دارد.


Según las dos declaraciones juradas presentadas, varios testigos

"No solo fuimos testigos de cómo miembros del culto demoníaco del Noveno Círculo cometían asesinatos, sino que los brutales asesinatos de niños inocentes continúan hoy", afirmó.


وفقا للشهادتين المقدمة ، مختلف الشهود

وزعم "لم نشهد فقط أعضاء طائفة الشياطين في الدائرة التاسعة يرتكبون جرائم قتل ، ولكن عمليات القتل الوحشية للأطفال الأبرياء مستمرة حتى اليوم".


Sunulan iki yeminli ifadeye göre, çeşitli tanıklar

"Sadece 9. Çember şeytani tarikatının üyelerinin cinayet işlediğine tanık olmadık, aynı zamanda masum çocukların vahşice öldürülmesi bugün de devam ediyor" dedi.


प्रस्तुत दो हलफनामों के अनुसार, विभिन्न गवाह

उन्होंने दावा किया, "हमने न केवल 9वें सर्कल के राक्षसी पंथ के सदस्यों को हत्या करते देखा, बल्कि निर्दोष बच्चों की क्रूर हत्याएं आज भी जारी हैं," उन्होंने दावा किया।


Согласно двум представленным письменным показаниям, различные свидетели

«Мы не только стали свидетелями убийств членов демонического культа 9-го круга, но и жестокие убийства невинных детей продолжаются и сегодня», - заявил он.


根据提交的两份宣誓书,各种证人

“我们不仅目睹了第 9 圈恶魔邪教的成员谋杀,而且今天仍在继续残酷杀害无辜儿童,”他声称。


De acordo com as duas declarações apresentadas, várias testemunhas

"Não apenas testemunhamos membros do culto demoníaco do 9º Círculo cometer assassinatos, mas as matanças brutais de crianças inocentes continuam até hoje", afirmou ele.「カナダのオンタリオ州ブラントンにあるモホークインディアンスクールで、5歳から6歳の少女が、第9サークル悪魔的カルト殺害に出席させられた」

と言う、2人の元モホークスクールの受刑者の証言がある。


"కెనడాలోని ఒంటారియోలోని బ్రంటన్‌లోని మోహాక్ ఇండియన్ స్కూల్‌లో, 9వ సర్కిల్ డెవిలిష్ కల్ట్ కిల్లింగ్‌కు హాజరు కావడానికి 5 మరియు 6 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న బాలికను ఆహ్వానించారు."

ఇద్దరు మాజీ మోహాక్ పాఠశాల ఖైదీల సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి.


"Di Sekolah Indian Mohawk di Brunton, Ontario, Kanada, seorang gadis berusia antara 5 dan 6 tahun diundang untuk menghadiri Pembunuhan Pemujaan Setan Lingkaran ke-9."

Ada kesaksian dua mantan narapidana sekolah Mohawk.


"در مدرسه هندی موهاوک در برونتون، انتاریو، کانادا، یک دختر بین 5 تا 6 سال برای شرکت در نهمین حلقه کشتار فرقه شیطان دعوت شد."

شهادت دو زندانی سابق مدرسه موهاک وجود دارد.


"En la Escuela Indígena Mohawk en Brunton, Ontario, Canadá, una niña de entre 5 y 6 años fue invitada a asistir al 9º Círculo de Asesinatos del Culto Diabólico".

Hay testimonios de dos ex presos de la escuela Mohawk.


"في مدرسة موهوك الهندية في برونتون ، أونتاريو ، كندا ، تمت دعوة فتاة تتراوح أعمارها بين 5 و 6 سنوات لحضور الحلقة التاسعة من قتل الطائفة الشيطانية."

هناك شهادات اثنين من السجناء السابقين في مدرسة الموهوك.


"Kanada, Ontario, Brunton'daki Mohawk Kızılderili Okulu'nda, 5 ila 6 yaşları arasında bir kız, 9. Çember Şeytani Tarikat Cinayetine katılmaya davet edildi."

İki eski Mohawk okul mahkumunun ifadeleri var.


"कनाडा के ओंटारियो के ब्रंटन में मोहॉक इंडियन स्कूल में, 5 से 6 साल की उम्र की एक लड़की को 9वें सर्कल डेविलिश कल्ट किलिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।"

मोहॉक स्कूल के दो पूर्व कैदियों की गवाही है।


«В школе индейцев-могавков в Брантоне, Онтарио, Канада, девушку в возрасте от 5 до 6 лет пригласили принять участие в мероприятии« Убийство дьявольского культа 9-го круга »».

Есть свидетельства двух бывших заключенных школы-могавк.


“在加拿大安大略省布伦顿的莫霍克印第安学校,一名年龄在 5 到 6 岁之间的女孩被邀请参加第 9 圈恶魔邪教大屠杀。”

有两名前莫霍克学校囚犯的证词。


"Na Mohawk Indian School em Brunton, Ontário, Canadá, uma garota entre 5 e 6 anos foi convidada para participar do 9º Círculo Devilish Cult Killing."

Existem testemunhos de dois ex-prisioneiros da escola Mohawk.パチカン図書館の封印されたアーカイブ内に提出された「魔法の特権」によると、

第9サークル悪魔的カルトは、1967年12月25日付けのこの教会法に基づいて運営されていた。

新しい教皇が就任する前に、第9サークル悪魔カルトの儀式に参加することが義務付けられていた。

この文書は、新生児の儀式的殺人と新生児達の血の消費に言及していた。


వాటికన్ లైబ్రరీ యొక్క సీల్డ్ ఆర్కైవ్‌లో సమర్పించిన "మాయా హక్కు" ప్రకారం

తొమ్మిదవ సర్కిల్ డెవిలిష్ కల్ట్ డిసెంబర్ 25, 1967 నాటి ఈ కానన్ చట్టం ప్రకారం నిర్వహించబడింది.

కొత్త పోప్ బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ముందు, అతను 9వ సర్కిల్ డెవిల్ కల్ట్ యొక్క ఆచారంలో పాల్గొనవలసి ఉంది.

ఈ పత్రం నవజాత శిశువుల కర్మ హత్య మరియు నవజాత శిశువుల రక్త వినియోగం గురించి ప్రస్తావించింది.Menurut "hak istimewa magis" yang diserahkan dalam arsip tertutup Perpustakaan Vatikan

Kultus Iblis Lingkaran Kesembilan dioperasikan di bawah hukum kanon ini tertanggal 25 Desember 1967.

Sebelum Paus baru menjabat, ia diwajibkan untuk berpartisipasi dalam ritual Sekte Iblis Lingkaran ke-9.

Dokumen ini mengacu pada ritual pembunuhan bayi yang baru lahir dan konsumsi darah oleh bayi yang baru lahir.


با توجه به "امتیاز جادویی" ارائه شده در آرشیو مهر و موم شده کتابخانه واتیکان

فرقه شیطان حلقه نهم تحت این قانون قانونی مورخ 25 دسامبر 1967 اداره می شد.

قبل از روی کار آمدن پاپ جدید، او موظف بود در آیین فرقه شیطان حلقه نهم شرکت کند.

در این سند به مراسم کشتار نوزادان و مصرف خون توسط نوزادان اشاره شده است.


Según el "privilegio mágico" presentado en el archivo sellado de la Biblioteca Vaticana

El Culto Diabólico del Noveno Círculo operaba bajo esta ley canónica del 25 de diciembre de 1967.

Antes de que el nuevo Papa asumiera el cargo, se vio obligado a participar en el ritual del Culto del Diablo del Noveno Círculo.

Este documento se refería al asesinato ritual de recién nacidos y al consumo de sangre por parte de los recién nacidos.


حسب "الامتياز السحري" المقدم في أرشيف مكتبة الفاتيكان المختوم

تم تشغيل طائفة الدائرة التاسعة الشيطانية بموجب هذا القانون الكنسي المؤرخ في 25 ديسمبر 1967.

قبل أن يتولى البابا الجديد منصبه ، كان ملزمًا بالمشاركة في طقوس الدائرة التاسعة لعبادة الشيطان.

أشارت هذه الوثيقة إلى طقوس قتل الأطفال حديثي الولادة واستهلاك الدم من قبل الأطفال حديثي الولادة.


Vatikan Kütüphanesi'nin mühürlü arşivinde sunulan "büyülü ayrıcalığa" göre

Dokuzuncu Çember Şeytani Kültü, 25 Aralık 1967 tarihli bu kilise kanununa göre işletiliyordu.

Yeni Papa göreve başlamadan önce, 9. Çember İblis Kültü ritüeline katılmak zorundaydı.

Bu belge, yeni doğanların ritüel olarak öldürülmesine ve yeni doğanların kan tüketimine atıfta bulunuyordu.


वेटिकन लाइब्रेरी के सीलबंद संग्रह में प्रस्तुत "जादुई विशेषाधिकार" के अनुसार

25 दिसंबर 1967 के इस कैनन कानून के तहत नौवें सर्कल डेविलिश कल्ट का संचालन किया गया था।

नए पोप के पदभार ग्रहण करने से पहले, वह 9वें सर्कल डेविल कल्ट के अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य थे।

इस दस्तावेज़ में नवजात शिशुओं की रस्म हत्या और नवजात शिशुओं द्वारा रक्त की खपत का उल्लेख है।


Согласно «магической привилегии», представленной в запечатанном архиве Ватиканской библиотеки.

Дьявольский культ Девятого Круга действовал в соответствии с каноническим законом от 25 декабря 1967 года.

Прежде чем новый Папа вступил в должность, он был обязан участвовать в ритуале Дьявольского культа 9-го круга.

В этом документе говорилось о ритуальном убийстве новорожденных и потреблении крови новорожденными.


根据梵蒂冈图书馆密封档案中提交的“神奇特权”

第九圈恶魔崇拜是根据 1967 年 12 月 25 日的教规运作的。

新教皇上任前,被迫参加了第九界恶魔教的仪式。

这份文件提到了新生儿的仪式谋杀和新生儿的血液消耗。


De acordo com o "privilégio mágico" apresentado no arquivo lacrado da Biblioteca do Vaticano

O Nono Círculo Devilish Cult foi operado sob esta lei canônica datada de 25 de dezembro de 1967.

Antes de o novo Papa assumir o cargo, ele foi obrigado a participar do ritual do 9º Culto do Diabo do Círculo.

Este documento referia-se ao assassinato ritual de recém-nascidos e ao consumo de sangue pelos recém-nascidos.「元教皇ジョセフ・ラッツィンガー、オランダ枢機卿アルフリンク、ベルナデュス皇太子が、1987年秋に、

オランダとフランスで行われた、第9サークル悪魔的カルトの少女達の殺害に参加した」と主張した2人の証言がある!


"మాజీ పోప్ జోసెఫ్ రాట్జింగర్, నెదర్లాండ్స్ కార్డినల్ ఆల్ఫ్లింక్, క్రౌన్ ప్రిన్స్ బెర్నాడస్, 1987 చివరలో,

నెదర్లాండ్స్ మరియు ఫ్రాన్స్‌లోని 9వ సర్కిల్ డెవిలిష్ కల్ట్ అమ్మాయిల హత్యలలో వారు పాల్గొన్నారని రెండు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి!


"Mantan Paus Joseph Ratzinger, Kardinal Alflink dari Belanda, Putra Mahkota Bernadus, pada musim gugur 1987,

Ada dua kesaksian yang mengklaim bahwa mereka berpartisipasi dalam pembunuhan gadis-gadis Sekte Iblis Lingkaran ke-9 di Belanda dan Prancis!


پاپ سابق جوزف راتزینگر، کاردینال آلفلینک هلند، ولیعهد برنادوس، در پاییز 1987،

دو شهادت وجود دارد که ادعا می کند آنها در قتل دختران فرقه شیطان حلقه نهم در هلند و فرانسه شرکت داشتند!


"El ex Papa Joseph Ratzinger, Cardenal Alflink de los Países Bajos, Príncipe Heredero Bernadus, en el otoño de 1987,

¡Hay dos testimonios que afirman que participaron en los asesinatos de las niñas del 9º Círculo Devilish Cult en los Países Bajos y Francia!


"البابا السابق جوزيف راتزينغر ، الكاردينال الهولندي الفلينك ، ولي العهد برنادوس ، في خريف عام 1987 ،

هناك شهادتان تزعمان أنهما شاركا في قتل فتيات طائفة الشيطانية التاسعة في هولندا وفرنسا!


"Eski Papa Joseph Ratzinger, Hollanda Kardinali Alflink, Veliaht Prens Bernadus, 1987 sonbaharında,

9th Circle Devilish Cult kızlarının Hollanda ve Fransa'da öldürülmelerine katıldıklarını iddia eden iki ifade var!


"पूर्व पोप जोसेफ रत्ज़िंगर, नीदरलैंड के कार्डिनल अल्फ़्लिंक, क्राउन प्रिंस बर्नाडस, 1987 के पतन में,

नीदरलैंड और फ्रांस में 9वें सर्कल डेविलिश कल्ट लड़कियों की हत्याओं में भाग लेने का दावा करने वाले दो प्रमाण हैं!"Бывший Папа Йозеф Ратцингер, кардинал Нидерландов Альфлинк, наследный принц Бернадус осенью 1987 года,

Есть два свидетельства, утверждающих, что они участвовали в убийствах девушек из Дьявольского культа 9-го круга в Нидерландах и Франции!


"O ex-Papa Joseph Ratzinger, Cardeal Alflink da Holanda, Príncipe Herdeiro Bernadus, no outono de 1987,

Há dois testemunhos afirmando que participaram do assassinato das meninas do 9º Círculo do Devilish Cult na Holanda e na França!


それらの目撃者の1人はオランダのセラピストToosNijenhuisであり、

ケビンアネットとのこのビデオインタビューで、「2010年までに第9サークル悪魔的カルト殺害を見た」と話しました。

ఆ సాక్షులలో ఒకరు డచ్ థెరపిస్ట్ టూస్ నిజెన్‌హుయిస్,

కెవిన్ అన్నెట్‌తో ఈ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో, అతను ఇలా అన్నాడు, "2010 నాటికి, నేను 9వ సర్కిల్ డెమోనిక్ కల్ట్ హత్యను చూశాను."


Salah satu saksi itu adalah terapis Belanda Toos Nijenhuis,

Dalam wawancara video dengan Kevin Annette ini, dia berkata, "Pada 2010, saya melihat pembunuhan sekte setan Lingkaran ke-9."


یکی از آن شاهدان درمانگر هلندی توس نیژنهویس بود.

در این مصاحبه ویدیویی با کوین آنت، او گفت: "تا سال 2010، من کشتار فرقه شیطانی حلقه نهم را دیدم."


Uno de esos testigos fue el terapeuta holandés Toos Nijenhuis,

En esta entrevista en video con Kevin Annette, dijo: "En 2010, vi la matanza del culto demoníaco del Noveno Círculo".


أحد هؤلاء الشهود كان المعالج الهولندي توس نيجنهوس ،

في مقابلة بالفيديو مع كيفن أنيت ، قال: "بحلول عام 2010 ، رأيت الدائرة التاسعة من الطائفة الشيطانية تقتل."


Bu tanıklardan biri Hollandalı terapist Toos Nijenhuis'ti.

Kevin Annette ile yaptığı bu video röportajında, "2010 yılına gelindiğinde, 9. Çember şeytani kültünün öldürüldüğünü gördüm" dedi.उन गवाहों में से एक डच चिकित्सक टोस निजेनहुइस थे,

केविन एनेट के साथ इस वीडियो साक्षात्कार में, उन्होंने कहा, "हमने 2010 तक 9वें सर्कल के राक्षसी पंथ को मारते हुए देखा।"


Одним из таких свидетелей был голландский терапевт Тоос Нийенхейс,

В этом видеоинтервью с Кевином Аннетт он сказал: «К 2010 году мы видели убийства демонического культа 9-го круга».


“前教皇约瑟夫·拉辛格、荷兰红衣主教阿尔夫林克、王储贝尔纳杜斯,在 1987 年秋天,

有两个证词声称他们参与了在荷兰和法国杀害第九圈恶魔教女孩的事件!


Uma dessas testemunhas foi o terapeuta holandês Toos Nijenhuis,

Nesta entrevista em vídeo com Kevin Annette, ele disse: "Em 2010, eu vi a matança de culto demoníaco do 9º Círculo".


これらの殺人の少なくとも1つは、元教皇ラッツィンガーに関係していた。

このビデオでは、2011年にケビンアネットとモホークの長老シェリルスクワイアに

インタビューした英国国教会の研究者レオナモーゼスの証言を見ることが出来る。


ఈ హత్యలలో కనీసం ఒకటి మాజీ పోప్ రాట్జింగర్ ప్రమేయం ఉంది.

ఈ వీడియోలో, 2011లో కెవిన్ అన్నెట్ మరియు మోహాక్ ఎల్డర్ చెరిల్ స్క్వైర్

ఆంగ్లికన్ పరిశోధకురాలు లియోనా మోసెస్ ఇంటర్వ్యూ చేసిన సాక్ష్యాన్ని మీరు చూడవచ్చు.


Setidaknya satu dari pembunuhan ini melibatkan mantan Paus Ratzinger.

Dalam video ini, pada tahun 2011 Kevin Annette dan Penatua Mohawk Cheryl Squire

Anda dapat melihat kesaksian dari peneliti Anglikan yang diwawancarai Leona Moses.


حداقل یکی از این قتل ها مربوط به پاپ راتزینگر سابق بود.

در این ویدیو، در سال 2011، کوین آنت و موهاک الدر شریل اسکوایر

شما می توانید شهادت محقق انگلیسی لئونا موزس را مشاهده کنید.


Al menos uno de estos asesinatos involucró al ex Papa Ratzinger.

En este video, en 2011 Kevin Annette y la anciana Mohawk Cheryl Squire

Se puede ver el testimonio de la investigadora anglicana entrevistada Leona Moses.


شملت واحدة على الأقل من جرائم القتل هذه البابا السابق راتزينجر.

في هذا الفيديو ، في عام 2011 ، كيفن أنيت وموهوك إلدر شيريل سكوير

يمكنك الاطلاع على شهادة الباحثة الأنجليكانية التي قابلتها ليونا موسى.


Bu cinayetlerden en az biri eski Papa Ratzinger'i içeriyordu.

Bu videoda, 2011 yılında Kevin Annette ve Mohawk Elder Cheryl Squire

Anglikan araştırmacısı Leona Moses'ın röportaj yaptığı ifadesini görebilirsiniz.


इनमें से कम से कम एक हत्या में पूर्व पोप रत्ज़िंगर शामिल थे।

इस वीडियो में, 2011 में केविन एनेट और मोहॉक एल्डर चेरिल स्क्वायर

आप एंग्लिकन शोधकर्ता लियोना मूसा के साक्षात्कार की गवाही देख सकते हैं।


По крайней мере, в одном из этих убийств был замешан бывший Папа Римский Ратцингер.

На этом видео в 2011 году Кевин Аннетт и старейшина из могавков Шерил Сквайр.

Вы можете увидеть свидетельство интервьюируемой англиканской исследовательницы Леоны Мозес.


这些谋杀案中至少有一件涉及前教皇拉辛格。

在这段视频中,2011 年凯文安妮特和莫霍克长老谢丽尔乡绅

你可以看到接受采访的英国圣公会研究员利昂娜摩西的证词。


Pelo menos um desses assassinatos envolveu o ex-papa Ratzinger.

Neste vídeo, em 2011, Kevin Annette e Mohawk Elder Cheryl Squire

Você pode ver o depoimento da pesquisadora anglicana Leona Moses entrevistada.1970年代の「汚い戦争」中の元アルゼンチン公務員の証言で、

現在のフランシスコとジュンタの、軍関係者の間の会合について広範囲に渡るメモを取りました。


1970లలో "డర్టీ వార్" సమయంలో అర్జెంటీనా మాజీ పౌర సేవకుడి వాంగ్మూలంలో,

సైనిక సిబ్బంది మధ్య ఫ్రాన్సిస్కో మరియు జుంటా మధ్య ప్రస్తుత సమావేశం గురించి నేను విస్తృతమైన గమనికలు తీసుకున్నాను.


Dalam kesaksian seorang mantan pegawai negeri Argentina selama "perang kotor" tahun 1970-an,

Saya membuat catatan panjang lebar tentang pertemuan saat ini antara Francisco dan Junta di antara personel militer.


در شهادت یک کارمند سابق دولتی آرژانتین در طول "جنگ کثیف" دهه 1970،

من یادداشت های گسترده ای در مورد دیدار کنونی بین فرانسیسکو و جونتا در میان پرسنل نظامی گرفتم.


En el testimonio de un ex funcionario argentino durante la "guerra sucia" de la década de 1970,

Tomé extensas notas sobre el encuentro actual entre Francisco y Junta entre militares.


في شهادة موظف حكومي أرجنتيني سابق خلال "الحرب القذرة" في السبعينيات ،

لقد قمت بتدوين ملاحظات مستفيضة حول الاجتماع الحالي بين فرانسيسكو والمجلس العسكري بين أفراد الجيش.


1970'lerin "kirli savaşı" sırasında eski bir Arjantinli memurun ifadesinde,

Askeri personel arasında Francisco ve Cunta arasındaki mevcut toplantı hakkında kapsamlı notlar aldım.


1970 के दशक के "गंदे युद्ध" के दौरान अर्जेंटीना के एक पूर्व सिविल सेवक की गवाही में,

मैंने सैन्य कर्मियों के बीच फ्रांसिस्को और जुंटा के बीच वर्तमान बैठक के बारे में व्यापक नोट्स लिए।


По свидетельству бывшего государственного служащего Аргентины во время «грязной войны» 1970-х годов,

Я сделал подробные записи о нынешней встрече между Франциско и Хунтой среди военнослужащих.


在 1970 年代“肮脏战争”期间,一位前阿根廷公务员的证词中,

我对当前弗朗西斯科和军政府之间军事人员之间的会议做了大量笔记。


No depoimento de um ex-funcionário público argentino durante a "guerra suja" dos anos 1970,

Tomei notas extensas sobre o atual encontro entre Francisco e Junta entre militares.


「教皇フランシスコがアルゼンチンのカトリック教会を率いるために急いで昇進したのは、

カトリックの孤児院から行方不明の政治犯の子供たちを人身売買することに、同意した結果である。」警察認定の捜査官の証言より!


"అర్జెంటీనాలోని క్యాథలిక్ చర్చికి నాయకత్వం వహించడానికి పోప్ ఫ్రాన్సిస్ ఆతురుతలో పదోన్నతి పొందారు.

తప్పిపోయిన రాజకీయ ఖైదీల పిల్లలను కాథలిక్ అనాథ శరణాలయం నుండి అక్రమ రవాణా చేసే ఒప్పందం యొక్క ఫలితం ఇది. పోలీసు-సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ వాంగ్మూలం నుండి!


"Paus Fransiskus dipromosikan dengan tergesa-gesa untuk memimpin Gereja Katolik di Argentina.

Ini adalah hasil kesepakatan untuk memperdagangkan anak-anak tahanan politik yang hilang dari panti asuhan Katolik. Dari kesaksian penyelidik bersertifikat polisi!


«پاپ فرانسیس با عجله به رهبری کلیسای کاتولیک در آرژانتین ارتقا یافت.

این نتیجه توافق برای قاچاق کودکان زندانیان سیاسی مفقود شده از یک پرورشگاه کاتولیک است. از شهادت بازپرس مورد تایید پلیس!


“El Papa Francisco fue ascendido a toda prisa a liderar la Iglesia Católica en Argentina.

Este es el resultado de un acuerdo para traficar con los hijos de presos políticos desaparecidos de un orfanato católico. ¡Del testimonio de un investigador certificado por la policía!


"تمت ترقية البابا فرانسيس على عجل لقيادة الكنيسة الكاثوليكية في الأرجنتين.

هذا هو نتيجة اتفاق للاتجار بأطفال السجناء السياسيين المفقودين من دار الأيتام الكاثوليكية. من افادة محقق شرطي معتمد!


"Papa Francis, Arjantin'deki Katolik Kilisesi'ne liderlik etmek için aceleyle terfi etti.

Bu, Katolik bir yetimhaneden kayıp siyasi mahkumların çocuklarını kaçırmak için yapılan bir anlaşmanın sonucudur. Polis onaylı bir müfettişin ifadesinden!


"पोप फ्रांसिस को अर्जेंटीना में कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने की जल्दी में पदोन्नत किया गया था।

यह एक कैथोलिक अनाथालय से लापता राजनीतिक कैदियों के बच्चों की तस्करी के लिए एक समझौते का परिणाम है। पुलिस-प्रमाणित अन्वेषक की गवाही से!


"Папа Франциск в спешке получил повышение, чтобы возглавить католическую церковь в Аргентине.

Это результат соглашения о торговле детьми пропавших без вести политических заключенных из католического приюта. Из показаний следователя, присяжного милиции!

“教皇方济各被提拔后急于领导阿根廷的天主教会。

这是一项从天主教孤儿院贩卖失踪政治犯子女的协议的结果。来自警方认证调查员的证词!


“O Papa Francisco foi promovido às pressas para liderar a Igreja Católica na Argentina.

Este é o resultado de um acordo para traficar os filhos de prisioneiros políticos desaparecidos de um orfanato católico. Do testemunho de um investigador credenciado pela polícia!


カナダのオンタリオ州ロンドンにあるイングランド国教会の秘密文書からの、英国国教会のヒューロン教区の文書の「G12」コレクションより。

カンタベリー大主教ジャスティンウェルビーから、トロントの英国国教会の霊長類フレッドヒルツへの、2012年1月のメモでは、

「モホ―クインディアンスクールのアーカイブにある、法医学的遺体の破壊と、殺害された子供たちの証拠の隠蔽」を、命じていた。


కెనడాలోని ఒంటారియోలోని లండన్‌లోని ఆంగ్లికన్ రహస్య పత్రాల నుండి ఆంగ్లికన్ డియోసెస్ పత్రాల "G12" సేకరణ నుండి.

క్యాంటర్‌బరీ ఆర్చ్ బిషప్ జస్టిన్ వెల్బీ నుండి టొరంటోలోని ఆంగ్లికన్ ప్రైమేట్ ఫ్రెడ్ హిల్స్‌కు జనవరి 2012 మెమోలో,

అతను "ఫోరెన్సిక్ బాడీలను నాశనం చేయాలని మరియు మోహో క్విండియన్ స్కూల్ ఆర్కైవ్‌లలో హత్య చేయబడిన పిల్లల సాక్ష్యాలను దాచిపెట్టమని" ఆదేశించాడు.


Dari kumpulan dokumen Keuskupan Anglikan "G12" dari Dokumen Rahasia Anglikan di London, Ontario, Kanada.

Dalam memo Januari 2012 dari Uskup Agung Canterbury Justin Welby kepada Primata Anglikan Fred Hills di Toronto,

Dia memerintahkan "penghancuran tubuh forensik dan penyembunyian bukti anak-anak yang terbunuh di arsip Sekolah Moho Quindian."


از مجموعه اسناد اسقف نشینی "G12" از اسناد مخفی انگلیکن در لندن، انتاریو، کانادا.

در یادداشتی در ژانویه 2012 از اسقف اعظم کانتربری جاستین ولبی به نخستی انگلیکن فرد هیلز در تورنتو،

او دستور "تخریب اجساد پزشکی قانونی و پنهان کردن شواهد کودکان کشته شده در آرشیو مدرسه موهو کوئیندیان" را صادر کرد.


De la colección "G12" de documentos de la Diócesis Anglicana de los Documentos Secretos Anglicanos en London, Ontario, Canadá.

En un memorando de enero de 2012 del arzobispo de Canterbury Justin Welby al primado anglicano Fred Hills en Toronto,

Ordenó "la destrucción de los cuerpos forenses y el ocultamiento de las pruebas de los niños asesinados en los archivos de la Escuela Moho Quindian".


من مجموعة "G12" لوثائق الأبرشية الأنجليكانية من الوثائق الأنجليكانية السرية في لندن ، أونتاريو ، كندا.

في مذكرة صدرت في يناير 2012 من رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي إلى رئيس أساقفة كانتربري فريد هيلز في تورنتو ،

وأمر "بإتلاف جثث الطب الشرعي وإخفاء أدلة على مقتل أطفال في أرشيف مدرسة موهو كوينديان".


Londra, Ontario, Kanada'daki Anglikan Gizli Belgelerinden Anglikan Piskoposluk belgelerinin "G12" koleksiyonundan.

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin Toronto'daki Anglikan Primat Fred Hills'e Ocak 2012 tarihli bir notunda,

"Adli cesetlerin yok edilmesini ve öldürülen çocukların kanıtlarının Moho Quindian Okulu arşivlerinde saklanmasını" emretti.


लंदन, ओंटारियो, कनाडा में एंग्लिकन गुप्त दस्तावेज़ों से एंग्लिकन सूबा दस्तावेज़ों के "G12" संग्रह से।

जनवरी 2012 में कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी से टोरंटो में एंग्लिकन प्राइमेट फ्रेड हिल्स के ज्ञापन में,

उन्होंने "फॉरेंसिक निकायों को नष्ट करने और मोहो क्विंडियन स्कूल अभिलेखागार में मारे गए बच्चों के सबूत छिपाने" का आदेश दिया।


Из собрания документов англиканской епархии "G12" из англиканских секретных документов в Лондоне, Онтарио, Канада.

В январской записке 2012 года архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби англиканскому примасу Фреду Хиллзу в Торонто:

Он приказал «уничтожить тела судебно-медицинских экспертов и скрыть улики убитых детей в архивах школы Мохо Квиндиан».


来自加拿大安大略省伦敦圣公会秘密文件的“G12”英国圣公会教区文件集。

在 2012 年 1 月坎特伯雷大主教贾斯汀韦尔比给多伦多圣公会灵长类动物弗雷德山的备忘录中,

他下令“销毁法医尸体,并在 Moho Quindian 学校档案中隐藏被谋杀儿童的证据”。


Da coleção "G12" de documentos da Diocese Anglicana dos Documentos Secretos Anglicanos em London, Ontário, Canadá.

Em um memorando de janeiro de 2012 do Arcebispo de Canterbury Justin Welby ao Primaz Anglicano Fred Hills em Toronto,

Ele ordenou "a destruição de corpos forenses e a ocultação de evidências de crianças assassinadas nos arquivos da Escola Moho Quindian".「2011年10月、(モホーク)学校の敷地内で、モホ-ク族の長老たちによって開始された発掘調査により、部分的に切断された骨が明らかになりました。」


"అక్టోబర్ 2011లో, (మోహాక్) పాఠశాల మైదానంలో మోజోక్ పెద్దలు ప్రారంభించిన పురావస్తు త్రవ్వకంలో పాక్షికంగా కోసిన ఎముక బయటపడింది."


"Pada Oktober 2011, penggalian arkeologi yang diprakarsai oleh para tetua Mojok di halaman sekolah (Mohawk) mengungkapkan sebagian tulang yang terpotong."


"در اکتبر 2011، یک کاوش باستان شناسی که توسط بزرگان موجوک در محوطه مدرسه (موهاوک) آغاز شد، استخوان نیمه بریده را نشان داد."


"En octubre de 2011, una excavación arqueológica iniciada por los ancianos de Mojok en los terrenos de la escuela (Mohawk) reveló un hueso parcialmente cortado".


"في أكتوبر 2011 ، كشفت الحفريات الأثرية التي بدأها شيوخ موجوك في أرض مدرسة (الموهوك) عن قطع عظمي جزئي".


"Ekim 2011'de, Mojok büyükleri tarafından (Mohawk) okul arazisinde başlatılan bir arkeolojik kazı, kısmen kesilmiş kemik ortaya çıkardı."


"अक्टूबर 2011 में, (मोहॉक) स्कूल के मैदान पर मोजोक बुजुर्गों द्वारा शुरू की गई एक पुरातात्विक खुदाई में आंशिक रूप से कट हड्डी का पता चला।"


«В октябре 2011 года в ходе археологических раскопок, начатых старейшинами Моджока на территории школы (могавков), была обнаружена частично разрезанная кость».


“2011 年 10 月,由 Mojok 长老在(莫霍克)学校场地发起的考古发掘发现了部分切割的骨头。”


"Em outubro de 2011, uma escavação arqueológica iniciada pelos anciãos Mojok no terreno da escola (Mohawk) revelou osso parcialmente cortado."


「これらの骨片のうちの2つは、オンタリオ州の法医検査官であるグレッグオルソンと考古学者のクリスナーガング、及び、

ワシントンDCのスミソニアン協会の上級法医病理学者であるドナルドオルトナー博士によって、小さな子供の骨片であると、その後まもなく、明確に特定されました。」


"ఈ రెండు ఎముక శకలాలు అంటారియో ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామినర్ గ్రెగ్ ఓల్సన్ మరియు ఆర్కియాలజిస్ట్ క్రిస్టినా గ్యాంగ్, మరియు ...

కొంతకాలం తర్వాత, వాషింగ్టన్, DCలోని స్మిత్సోనియన్ కాజిల్‌లోని సీనియర్ ఫోరెన్సిక్ పాథాలజిస్ట్ అయిన డా. డొనాల్డ్ ఓర్ట్నర్ ద్వారా ఇది ఒక చిన్న పిల్లల ఎముక ముక్కగా స్పష్టంగా గుర్తించబడింది. "


"Dua dari fragmen tulang ini adalah pemeriksa forensik Ontario Gregg Olson dan arkeolog Christina Gang, dan ...

Tak lama kemudian, itu dengan jelas diidentifikasi sebagai fragmen tulang anak kecil oleh Dr. Donald Ortner, ahli patologi forensik senior di Kastil Smithsonian di Washington, DC. "


"دو تا از این قطعات استخوان، بازرس پزشکی قانونی انتاریو، گرگ اولسون و باستان شناس کریستینا گنگ، و ...

اندکی پس از آن، دکتر دونالد اورتنر، آسیب شناس ارشد پزشکی قانونی در قلعه اسمیتسونین در واشنگتن دی سی، به وضوح به عنوان یک قطعه استخوان یک کودک کوچک شناسایی شد. "


"Dos de estos fragmentos de hueso son el forense de Ontario Gregg Olson y la arqueóloga Christina Gang, y ...

Poco después, el Dr. Donald Ortner, un patólogo forense senior del Smithsonian Castle en Washington, DC, lo identificó claramente como un fragmento de hueso de un niño pequeño. "


"اثنان من شظايا العظام هذه هما الفاحص الشرعي في أونتاريو جريج أولسون وعالمة الآثار كريستينا جانج ، و ...

بعد ذلك بوقت قصير ، تم تحديده بوضوح على أنه جزء من عظام طفل صغير من قبل الدكتور دونالد أورتنر ، كبير أطباء علم الأمراض الشرعي في قلعة سميثسونيان في واشنطن العاصمة. "


"Bu kemik parçalarından ikisi, Ontario adli tıp uzmanı Gregg Olson ve arkeolog Christina Gang ve ...

Kısa bir süre sonra, Washington DC'deki Smithsonian Kalesi'nde kıdemli bir adli patolog olan Dr. Donald Ortner tarafından küçük bir çocuğun kemik parçası olarak açıkça tanımlandı. "


"इनमें से दो हड्डी के टुकड़े ओंटारियो फोरेंसिक परीक्षक ग्रेग ओल्सन और पुरातत्वविद् क्रिस्टीना गैंग हैं, और ...

इसके तुरंत बाद, वाशिंगटन, डीसी में स्मिथसोनियन कैसल में एक वरिष्ठ फोरेंसिक रोगविज्ञानी डॉ। डोनाल्ड ऑर्टनर द्वारा इसे एक छोटे बच्चे की हड्डी के टुकड़े के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना गया था। "


"Два из этих костных фрагментов принадлежат судебно-медицинскому эксперту Онтарио Греггу Олсону и археологу Кристине Ганг, и ...

Вскоре после этого доктор Дональд Ортнер, старший судебно-медицинский эксперт Смитсоновского замка в Вашингтоне, округ Колумбия, четко идентифицировал его как фрагмент кости маленького ребенка. "


“其中两块骨头碎片是安大略法医检查员 Gregg Olson 和考古学家 Christina Gang,还有……

此后不久,华盛顿特区史密森尼城堡的高级法医病理学家唐纳德·奥特纳 (Donald Ortner) 博士清楚地将其鉴定为一个小孩的骨头碎片。”


"Dois desses fragmentos ósseos são o examinador forense de Ontário Gregg Olson e a arqueóloga Christina Gang, e ...

Pouco depois, foi claramente identificado como um fragmento ósseo de uma criança pequena pelo Dr. Donald Ortner, um patologista forense sênior do Castelo Smithsonian em Washington, DC. "モホーク連邦の子供たちの大量虐殺は、1832年にカナダのオンタリオ州ブラントフォードにある、

元イングランド国教会ーイエズス会が、運営する、モホークインディアンレジデンシャルスクールで始まりました。


మోహాక్ పిల్లల ఊచకోత 1832లో కెనడాలోని ఒంటారియోలోని బ్రాంట్‌ఫోర్డ్‌లో జరిగింది.

ఇది మాజీ ఆంగ్లికన్ చర్చ్-జెజస్ సొసైటీచే నిర్వహించబడే మోహాక్ ఇండియన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‌లో ప్రారంభమైంది.


Pembantaian Anak Mohawk terjadi pada tahun 1832 di Brantford, Ontario, Kanada.

Itu dimulai di Mohawk Indian Residential School, yang dijalankan oleh bekas Gereja Anglikan-Jezus Society.

کشتار کودکان موهاک در سال 1832 در برانتفورد، انتاریو، کانادا انجام شد.

این در مدرسه مسکونی هندی موهاوک، که توسط انجمن کلیسای انگلیکان سابق-جزوس اداره می شد، آغاز شد.


La masacre de los niños Mohawk tuvo lugar en 1832 en Brantford, Ontario, Canadá.

Comenzó en la Escuela Residencial Indígena Mohawk, dirigida por la ex Iglesia Anglicana-Jezus Society.


وقعت مذبحة الموهوك للأطفال عام 1832 في برانتفورد ، أونتاريو ، كندا.

بدأت في مدرسة موهوك الهندية السكنية ، التي تديرها جمعية الكنيسة الأنجليكانية السابقة.


Mohawk Çocuk Katliamı 1832'de Brantford, Ontario, Kanada'da gerçekleşti.

Eski Anglikan Kilisesi-Jezus Derneği tarafından yönetilen Mohawk Hint Konut Okulu'nda başladı.


मोहॉक चिल्ड्रन नरसंहार 1832 में कनाडा के ओंटारियो के ब्रेंटफोर्ड में हुआ था।

यह मोहॉक इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में शुरू हुआ, जो पूर्व एंग्लिकन चर्च-जेज़स सोसाइटी द्वारा संचालित है।


Резня детей-могавков произошла в 1832 году в Брантфорде, Онтарио, Канада.

Все началось в школе-интернате для индейцев ирокезов, принадлежащей бывшей англиканской церкви и обществу Джезуса.


莫霍克儿童大屠杀于 1832 年发生在加拿大安大略省的布兰特福德。

它始于莫霍克印第安寄宿学校,由前英国国教教会-耶稣会管理。


O Massacre das Crianças Mohawk ocorreu em 1832 em Brantford, Ontário, Canadá.

Tudo começou na Mohawk Indian Residential School, administrada pela antiga Anglican Church-Jezus Society.2008年にモホーク学校で集団墓地が発見されて以来、カナダ全土、オランダ、米国の先住民の住宅学校で31か所の集団墓地が確認されています。

学校は、主にカトリックのイエズス会の司祭によって運営されていた。


2008లో మోహాక్ పాఠశాలల్లో సామూహిక సమాధులు కనుగొనబడినప్పటి నుండి, కెనడా, నెదర్లాండ్స్ మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతటా స్థానిక నివాస పాఠశాలల్లో 31 సామూహిక సమాధులు గుర్తించబడ్డాయి.

పాఠశాల ప్రధానంగా కాథలిక్ జెస్యూట్ పూజారులచే నిర్వహించబడింది.


Sejak penemuan kuburan massal di Sekolah Mohawk pada tahun 2008, 31 kuburan massal telah diidentifikasi di sekolah-sekolah perumahan penduduk asli di seluruh Kanada, Belanda dan Amerika Serikat.

Sekolah itu dijalankan terutama oleh para imam Yesuit Katolik.


از زمان کشف گورهای دسته جمعی در مدارس موهاک در سال 2008، 31 گور دسته جمعی در مدارس مسکونی بومی در سراسر کانادا، هلند و ایالات متحده شناسایی شده است.

این مدرسه عمدتاً توسط کشیشان یسوعی کاتولیک اداره می شد.


Desde el descubrimiento de fosas comunes en las escuelas Mohawk en 2008, se han identificado 31 fosas comunes en escuelas residenciales indígenas en todo Canadá, los Países Bajos y los Estados Unidos.

La escuela estaba dirigida principalmente por sacerdotes jesuitas católicos.


منذ اكتشاف المقابر الجماعية في مدارس الموهوك في عام 2008 ، تم تحديد 31 مقبرة جماعية في المدارس السكنية للسكان الأصليين في جميع أنحاء كندا وهولندا والولايات المتحدة.

كان يدير المدرسة في المقام الأول قساوسة يسوعيون كاثوليك.


2008 yılında Mohawk Okullarında toplu mezarların bulunmasından bu yana, Kanada, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerli yatılı okullarda 31 toplu mezar tespit edildi.

Okul öncelikle Katolik Cizvit rahipleri tarafından yönetiliyordu.


मोहॉक चिल्ड्रन नरसंहार 1832 में कनाडा के ओंटारियो के ब्रेंटफोर्ड में हुआ था।

स्कूल मुख्य रूप से कैथोलिक जेसुइट पुजारियों द्वारा चलाया जाता था।


С момента обнаружения массовых захоронений в школах могавков в 2008 году 31 массовое захоронение было обнаружено в школах-интернатах для коренных народов по всей Канаде, Нидерландам и США.

Школой руководили в основном католические священники-иезуиты.


自 2008 年在莫霍克学校发现乱葬坑以来,已在加拿大、荷兰和美国的土著寄宿学校发现了 31 个乱葬坑。

这所学校主要由天主教耶稣会神父经营。


Desde a descoberta de valas comuns nas Escolas Mohawk em 2008, 31 valas comuns foram identificadas em escolas residenciais indígenas em todo o Canadá, Holanda e Estados Unidos.

A escola era dirigida principalmente por padres jesuítas católicos.2013年2月28日、この同国際裁判所は、英国国教会のエリザベス女王と、元教皇ジョセフ・ラッツィンガーが、

子供に対する犯罪「カナダの幼児5万人大虐殺」で有罪「懲役25年(執行猶予無し)」となった事を認めました。


ఫిబ్రవరి 28, 2013న, ఆంగ్లికన్ చర్చి క్వీన్ ఎలిజబెత్ మరియు మాజీ పోప్ జోసెఫ్ రాట్‌జింగర్ అంతర్జాతీయ కోర్టును నిర్వహించారు.

పిల్లలపై "కెనడాలో 50,000 మంది శిశువుల ఊచకోత" నేరానికి "25 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష (సస్పెండ్ చేయబడలేదు)" అతను దోషిగా నిర్ధారించబడ్డాడు.


Pada tanggal 28 Februari 2013, Pengadilan Internasional diadakan oleh Ratu Elizabeth dari Gereja Anglikan dan mantan Paus Joseph Ratzinger.

Dia mengakui bahwa dia dinyatakan bersalah atas "25 tahun penjara (tidak ada hukuman percobaan)" untuk kejahatan "Pembantaian 50.000 bayi di Kanada" terhadap anak-anak.


در 28 فوریه 2013 دادگاه بین المللی توسط ملکه الیزابت کلیسای انگلیکن و پاپ سابق جوزف راتزینگر برگزار شد.

او اعتراف کرد که به جرم «قتل عام ۵۰ هزار نوزاد در کانادا» علیه کودکان به «۲۵ سال زندان (بدون حکم تعلیقی)» مجرم شناخته شده است.


El 28 de febrero de 2013, la Reina Isabel de la Iglesia Anglicana y el ex Papa Joseph Ratzinger llevaron a cabo la Corte Internacional.

Admitió que fue declarado culpable de "25 años de prisión (sin sentencia suspendida)" por el delito "Masacre de 50.000 infantes en Canadá" contra niños.


في 28 فبراير 2013 ، عقدت المحكمة الدولية من قبل الملكة إليزابيث من الكنيسة الأنجليكانية والبابا السابق جوزيف راتزينجر.

واعترف بأنه أدين بـ "25 عاما في السجن (لا يوجد حكم مع وقف التنفيذ)" لارتكابه جريمة "مذبحة 50000 رضيع في كندا" ضد الأطفال.


28 Şubat 2013'te Uluslararası Mahkeme, Anglikan Kilisesi Kraliçesi Elizabeth ve eski Papa Joseph Ratzinger tarafından düzenlendi.

Çocuklara karşı "Kanada'da 50.000 bebeğin katledilmesi" suçundan "25 yıl hapis (ertelenmiş ceza yok)" suçlu bulunduğunu itiraf etti.


28 फरवरी, 2013 को, एंग्लिकन चर्च की महारानी एलिजाबेथ और पूर्व पोप जोसेफ रत्ज़िंगर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आयोजन किया गया था।

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें बच्चों के खिलाफ "कनाडा में 50,000 शिशुओं के नरसंहार" अपराध के लिए "25 साल जेल (कोई निलंबित सजा नहीं)" का दोषी पाया गया था।


28 февраля 2013 года в Международном суде выступила королева Англиканской церкви Елизавета и бывший папа Джозеф Ратцингер.

Он признал, что был признан виновным в «25 годах тюремного заключения (без условного наказания)» за преступление «Убийство 50 000 младенцев в Канаде» против детей.


2013 年 2 月 28 日,国际法庭由英国圣公会的伊丽莎白女王和前教皇约瑟夫·拉辛格 (Joseph Ratzinger) 主持。

他承认,他因“在加拿大屠杀50,000名婴儿”针对儿童的罪行被判犯有“25年监禁(无缓刑)”。


Em 28 de fevereiro de 2013, a Corte Internacional foi realizada pela Rainha Elizabeth da Igreja Anglicana e pelo ex-Papa Joseph Ratzinger.

Ele admitiu que foi considerado culpado de "25 anos de prisão (sem pena suspensa)" pelo crime "Massacre de 50.000 crianças no Canadá" contra crianças.


この同日、ラッツィンガーはローマ教皇を辞任した。

自身の意思で辞任するのは、1294年のケレスティヌス5世の辞任以来719年ぶり、史上2人目だ。英国も、世界の人々が望んでいる通り、最終的には滅亡するかもしれない。


అదే రోజు, రాట్జింగర్ పోప్ పదవికి రాజీనామా చేశారు.

1294లో పోప్ సెలెస్టైన్ V రాజీనామా చేసిన తర్వాత 719 సంవత్సరాలలో మొదటిసారిగా తన స్వంత చొరవతో రాజీనామా చేసిన చరిత్రలో ఇది రెండవ వ్యక్తి. ప్రపంచ ప్రజలు కోరుకున్నట్లుగా బ్రిటన్ చివరికి నాశనం కావచ్చు.


Pada hari yang sama, Ratzinger mengundurkan diri dari Paus.

Ini adalah orang kedua dalam sejarah yang mengundurkan diri atas inisiatifnya sendiri untuk pertama kalinya dalam 719 tahun sejak pengunduran diri Paus Selestinus V pada tahun 1294. Inggris pada akhirnya dapat dihancurkan, seperti yang diinginkan orang-orang di dunia.


در همان روز، راتزینگر از مقام پاپ استعفا داد.

این دومین فردی در تاریخ است که برای اولین بار در 719 سال از زمان استعفای پاپ سلستین پنجم در سال 1294 به ابتکار خود استعفا می دهد. بریتانیا ممکن است در نهایت نابود شود، همانطور که مردم جهان می خواهند.


Ese mismo día, Ratzinger renunció al Papa.

Es la segunda persona en la historia que renuncia por iniciativa propia por primera vez en 719 años desde la renuncia del Papa Celestino V en 1294. Gran Bretaña puede eventualmente ser destruida, como quiere la gente del mundo.


في نفس اليوم ، استقال راتزينغر من البابا.

وهو ثاني شخص في التاريخ يستقيل بمبادرته الخاصة لأول مرة منذ 719 عامًا منذ استقالة البابا سلستين الخامس عام 1294. قد يتم تدمير بريطانيا في النهاية ، كما تريد شعوب العالم.


Aynı gün, Ratzinger Papa'dan istifa etti.

PapaCelestineV'in1294'te istifa etmesindenbu yana719yıl sonra tarihte ilk kez kendi inisiyatifiyle istifa eden ikinci kişi oldu.Britanya eninde sonunda dünya halklarının istediği gibi yok edilebilir.


उसी दिन, रत्ज़िंगर ने पोप से इस्तीफा दे दिया।

1294 में पोप सेलेस्टाइन वी के इस्तीफे के बाद 719 वर्षों में पहली बार अपनी पहल पर इस्तीफा देने वाले इतिहास में यह दूसरा व्यक्ति है। ब्रिटेन अंततः नष्ट हो सकता है, जैसा कि दुनिया के लोग चाहते हैं।


В тот же день Ратцингер подал в отставку с поста Папы.

Это второй человек в истории, который ушел в отставку по собственной инициативе впервые за 719 лет после отставки Папы Селестины V в 1294 году. В конечном итоге Британия может быть уничтожена, как этого хотят люди в мире.


同一天,拉辛格辞去了教皇职务。

这是自1294年教皇塞莱斯廷五世辞职以来,719年来首次主动辞职的历史上第二人。正如世界人民所希望的那样,英国最终可能会被摧毁。


Naquele mesmo dia, Ratzinger renunciou ao Papa.

É a segunda pessoa na história a renunciar por iniciativa própria pela primeira vez em 719 anos desde a renúncia do Papa Celestino V em 1294. A Grã-Bretanha pode eventualmente ser destruída, como as pessoas do mundo querem.元々ペンタゴンでトップシークレットの仕事をしていたKrugar女史は、

「米国とメキシコの国境で、子供達が人身売買されている!」情報を持っている人物で、Telegramで、重大な証言をしている。


Ms. క్రుగర్, నిజానికి పెంటగాన్‌లో అత్యంత రహస్యంగా పనిచేశారు,

‘అమెరికా-మెక్సికో సరిహద్దుల్లో పిల్లల అక్రమ రవాణా జరుగుతోంది!’ అంటూ టెలిగ్రామ్‌లో సీరియస్‌గా వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.Nona Krugar, yang awalnya bekerja sebagai rahasia di Pentagon,

"Anak-anak diperdagangkan di perbatasan AS-Meksiko!", Siapa yang memiliki informasi, memberikan kesaksian serius di Telegram.


خانم کروگار که در ابتدا به عنوان یک راز در پنتاگون کار می کرد،

چه کسی این اطلاعات را در اختیار دارد و در تلگرام شهادت جدی می دهد: «کودکان در مرز آمریکا و مکزیک قاچاق می شوند!»


La Sra. Krugar, que originalmente trabajaba como ultrasecreta en el Pentágono,

“¡Se está traficando niños en la frontera México-Estados Unidos!”, Quien tiene la información, dando un testimonio serio en Telegram.


السيدة كروغار ، التي عملت في الأصل كسرية بالغة في البنتاغون ،

"يتم الاتجار بالأطفال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك!" ، من لديه المعلومات ، أدلى بشهادة جادة على Telegram.


Aslen Pentagon'da çok gizli olarak çalışan Bayan Krugar,

"ABD-Meksika sınırında çocuk ticareti yapılıyor!", Bilgiye sahip olan, Telegram'da ciddi bir ifade veriyor.


उसी दिन, रत्ज़िंगर ने पोप से इस्तीफा दे दिया।

"अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर बच्चों की तस्करी हो रही है!", जिसके पास जानकारी है, टेलीग्राम पर एक गंभीर गवाही दे रहा है।


Г-жа Кругар, которая изначально работала совершенно секретно в Пентагоне,

«Детей продают на границе США и Мексики!», - сообщил он в Telegram.


原本在五角大楼担任绝密的克鲁格女士,

“儿童在美墨边境被拐卖​​!”,谁有消息,在Telegram上郑重作证。


Sra. Krugar, que originalmente trabalhou como ultrassecreta no Pentágono,

“Crianças estão sendo traficadas na fronteira EUA-México!”, Quem tem a informação, dando um depoimento sério no Telegram.Krugar女史によると、「フロリダ州に社会福祉事業をやる会社があり、CIAのダミー会社であり、CIAの工作員がいる。

偽造の医療記録や、教会の資料を利用して、大使館経由で、赤ちゃんを国外に持ち出す事業を、この会社がやっている!

この会社の背後には、CIAエージェントがいる。」と暴露している!


据克鲁格女士说,“佛罗里达州有一家社会福利公司、一家 CIA 假公司和一名 CIA 特工。

这家公司正在做一项使用伪造的病历和教堂材料通过大使馆将婴儿带出该国的业务!

该公司的背后是一名中央情报局特工。暴露了!


శ్రీమతి క్రుగర్ ప్రకారం, "ఫ్లోరిడాలో ఒక సామాజిక సంక్షేమ సంస్థ, CIA డమ్మీ కంపెనీ మరియు CIA కార్యకర్త ఉన్నారు.

నకిలీ వైద్య రికార్డులు మరియు చర్చి సామాగ్రిని ఉపయోగించి దౌత్యకార్యాలయం ద్వారా శిశువులను దేశం నుండి బయటకు తీసుకెళ్లే వ్యాపారాన్ని ఈ కంపెనీ చేస్తోంది!

కంపెనీ వెనుక ఒక CIA ఏజెంట్ ఉన్నాడు. బహిర్గతమైంది!


Menurut Ms. Krugar, "Ada perusahaan kesejahteraan sosial di Florida, perusahaan tiruan CIA, dan agen CIA.

Perusahaan ini melakukan bisnis untuk membawa bayi ke luar negeri melalui kedutaan menggunakan catatan medis palsu dan materi gereja!

Di belakang perusahaan adalah agen CIA. Terekspos!


به گفته خانم کروگار، «یک شرکت رفاه اجتماعی در فلوریدا، یک شرکت ساختگی سیا و یک عامل سیا وجود دارد.

این شرکت با استفاده از مدارک پزشکی جعلی و مواد کلیسا در حال تجارت است تا نوزادان را از طریق سفارت از کشور خارج کند!

پشت این شرکت یک مامور سیا قرار دارد. افشا شده است!


Según la Sra. Krugar, "hay una empresa de bienestar social en Florida, una empresa ficticia de la CIA y un agente de la CIA.

¡Esta empresa está haciendo un negocio para sacar bebés del país a través de la embajada utilizando registros médicos falsificados y materiales de la iglesia!

Detrás de la empresa hay un agente de la CIA. ¡Esta expuesto!


وفقًا للسيدة كروغار ، "هناك شركة رعاية اجتماعية في فلوريدا ، وشركة وهمية لوكالة المخابرات المركزية ، وعامل في وكالة المخابرات المركزية.

تقوم هذه الشركة بعمل تجاري لنقل الأطفال إلى خارج البلاد عبر السفارة باستخدام سجلات طبية مزورة ومواد كنسية!

خلف الشركة وكيل وكالة المخابرات المركزية. مكشوف!


Bayan Krugar'a göre, "Florida'da bir sosyal yardım şirketi, bir CIA kukla şirketi ve bir CIA ajanı var.

Bu şirket, sahte tıbbi kayıtlar ve kilise materyalleri kullanarak bebekleri elçilik aracılığıyla ülke dışına çıkarmak için bir iş yapıyor!

Şirketin arkasında bir CIA ajanı var. Maruz kaldı!


सुश्री क्रुगर के अनुसार, "फ्लोरिडा में एक सामाजिक कल्याण कंपनी है, एक सीआईए डमी कंपनी है, और एक सीआईए ऑपरेटिव है।

यह कंपनी नकली मेडिकल रिकॉर्ड और चर्च सामग्री का उपयोग करके दूतावास के माध्यम से बच्चों को देश से बाहर ले जाने का व्यवसाय कर रही है!

कंपनी के पीछे एक CIA एजेंट है। पोल खुलना!


По словам г-жи Кругар, «во Флориде есть компания социального обеспечения, подставная компания ЦРУ и агент ЦРУ.

Эта компания занимается вывозом младенцев из страны через посольство, используя поддельные медицинские записи и церковные материалы!

За компанией стоит агент ЦРУ. Выставлен!


De acordo com a Sra. Krugar, "Há uma empresa de bem-estar social na Flórida, uma empresa fictícia da CIA e um agente da CIA.

Esta empresa está fazendo um negócio para levar bebês para fora do país por meio da embaixada, usando registros médicos e materiais da igreja falsificados!

Atrás da empresa está um agente da CIA. Está exposto!クリントン財団の地下には、誘拐した子供達を拷問しアドレノクロムを抽出している監禁している地下室がある!

クリントン財団は、以前、中南米で地震が起きた時!ごっそり赤ちゃんや、子供達を持ち出した犯歴もある!

このクリントン財団の諸行と、CIAエージェントは、国境でやっている誘拐で繋がっているのだ!


క్లింటన్ ఫౌండేషన్ యొక్క నేలమాళిగలో, కిడ్నాప్ చేయబడిన పిల్లలను హింసించే మరియు అడ్రినోక్రోమ్‌ను వెలికితీసే బందీ బేస్మెంట్ ఉంది!

క్లింటన్ ఫౌండేషన్‌కు ఒకసారి లాటిన్ అమెరికాలో భూకంపం వచ్చింది! పసిపాపలను, పిల్లలను బయటకు తీసిన చరిత్ర కూడా ఉంది!

క్లింటన్ ఫౌండేషన్ యొక్క లైన్లు మరియు CIA ఏజెంట్లు సరిహద్దు వద్ద ఒక కిడ్నాప్ ద్వారా అనుసంధానించబడ్డారు!


Di ruang bawah tanah Yayasan Clinton, ada ruang bawah tanah tawanan yang menyiksa anak-anak yang diculik dan mengekstrak adrenochrome!

Clinton Foundation pernah mengalami gempa bumi di Amerika Latin! Ada juga sejarah membawa bayi dan anak-anak!

Garis Yayasan Clinton dan agen CIA dihubungkan oleh penculikan di perbatasan!


در زیرزمین بنیاد کلینتون یک زیرزمین اسیر وجود دارد که در حال شکنجه کودکان ربوده شده و استخراج آدرنوکروم است!

بنیاد کلینتون روزگاری در آمریکای لاتین زلزله زد! سابقه بیرون آوردن نوزاد و بچه هم داره!

خطوط بنیاد کلینتون و ماموران سیا با یک آدم ربایی در مرز به هم وصل شده اند!


¡En el sótano de la Fundación Clinton, hay un sótano cautivo que está torturando a niños secuestrados y extrayendo adrenocromo!

¡La Fundación Clinton tuvo una vez un terremoto en América Latina! ¡También hay un historial de sacar bebés y niños!

¡Las líneas de la Fundación Clinton y los agentes de la CIA están conectados por un secuestro en la frontera!


في قبو مؤسسة كلينتون ، هناك قبو أسير يقوم بتعذيب الأطفال المخطوفين وإخراج الأدرينوكروم!

تعرضت مؤسسة كلينتون مرة لزلزال في أمريكا اللاتينية! هناك أيضًا تاريخ في إخراج الرضع والأطفال!

بنوك مؤسسة كلينتون وعملاء وكالة المخابرات المركزية مرتبطون بعمليات الاختطاف التي يقومون بها على الحدود!


Clinton Vakfı'nın bodrum katında, kaçırılan çocuklara işkence eden ve adrenokrom çıkaran bir tutsak bodrum katı var!

Clinton Vakfı bir zamanlar Latin Amerika'da bir deprem yaşadı! Bebekleri ve çocukları dışarı çıkarmanın da bir geçmişi var!

Clinton Vakfı'nın hatları ve CIA ajanları sınırda bir adam kaçırma olayıyla bağlantılı!


क्लिंटन फाउंडेशन के तहखाने में, एक बंदी तहखाना है जो अपहृत बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है और एड्रेनोक्रोम निकाल रहा है!

क्लिंटन फाउंडेशन में एक बार लैटिन अमेरिका में भूकंप आया था! बच्चों और बच्चों को निकालने का भी है इतिहास!

क्लिंटन फाउंडेशन के बैंक और सीआईए एजेंट सीमा पर अपहरण से जुड़े हुए हैं!


В подвале Фонда Клинтона есть подвал для пленников, в котором пытают похищенных детей и добывают адренохром!

У Фонда Клинтона однажды произошло землетрясение в Латинской Америке! Также есть история вывоза младенцев и детей!

Банки Фонда Клинтона и агенты ЦРУ связаны похищением на границе!


No porão da Fundação Clinton, há um porão em cativeiro que tortura crianças raptadas e extrai adrenocromo!

A Fundação Clinton já teve um terremoto na América Latina! Também existe uma história de levar bebês e crianças!

Os bancos da Fundação Clinton e os agentes da CIA estão conectados pelos sequestros que estão fazendo na fronteira!このCIAが、赤ちゃんを国外に!又、子供達をクリントン財団に送るのは!

アドレノクロムを抽出する、ペドフェリア共に子供達を食料として提供する、臓器売買、

等、色々な用途に使用し、闇の取引がなされているのだ!

その為に、このCIAの組織と、世界中に子供達の人身売買ネットワークがある組織が加担している!


ఈ CIA మీ బిడ్డను విదేశాలకు తీసుకువెళుతుంది! అలాగే, పిల్లలను క్లింటన్ ఫౌండేషన్‌కి పంపండి!

అడ్రినోక్రోమ్‌ను సంగ్రహించడం, పెడోఫిలియా ఉన్న పిల్లలకు ఆహారం ఇవ్వడం, అవయవ వ్యాపారం,

ఇది వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది మరియు చీకటి లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి!

ఆ దిశగా, ఈ CIA సంస్థ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లల అక్రమ రవాణా నెట్‌వర్క్ ఉన్న సంస్థ ఇందులో భాగమే!


CIA ini membawa bayi Anda ke luar negeri! Juga, kirim anak-anak ke Clinton Foundation!

Mengekstrak adrenochrome, memberi makan anak-anak dengan pedofilia, perdagangan organ,

Ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti, dan transaksi gelap sedang dilakukan!

Untuk itu, organisasi CIA ini dan organisasi dengan jaringan perdagangan anak di seluruh dunia adalah bagian darinya!


این سیا بچه شما را به خارج از کشور می برد! همچنین بچه ها را به بنیاد کلینتون بفرستید!

استخراج آدرنوکروم، تغذیه کودکان مبتلا به پدوفیلی، تجارت اعضای بدن،

از آن برای اهداف مختلفی استفاده می شود مانند، و معاملات تاریک در حال انجام است!

به همین منظور، این سازمان سیا و یک سازمان با شبکه قاچاق کودکان در سراسر جهان بخشی از آن هستند!¡Esta CIA lleva a tu bebé al extranjero! ¡Además, envíe a los niños a la Fundación Clinton!

Extracción de adrenocromo, alimentación de niños con pedofilia, comercio de órganos,

Se utiliza para diversos fines, como ¡y se están realizando transacciones oscuras!

¡Con ese fin, esta organización de la CIA y una organización con una red de tráfico de niños en todo el mundo son parte de ella!


هذه الـ CIA تأخذ طفلك إلى الخارج! أيضا ، أرسل الأطفال إلى مؤسسة كلينتون!

استخراج الأدرينوكروم ، وإطعام الأطفال الذين يعانون من الميل الجنسي للأطفال ، وتجارة الأعضاء ،

يتم استخدامه لأغراض مختلفة مثل ، ويتم إجراء المعاملات المظلمة!

تحقيقا لهذه الغاية ، فإن هذه المنظمة التابعة لوكالة المخابرات المركزية ومنظمة لديها شبكة تهريب أطفال حول العالم جزء منها!


Bu CIA bebeğinizi yurt dışına götürüyor! Ayrıca çocukları Clinton Vakfı'na gönderin!

Adrenokromun çıkarılması, pedofili çocukların beslenmesi, organ ticareti,

Gibi çeşitli amaçlar için kullanılıyor ve karanlık işlemler yapılıyor!

Bu amaçla, bu CIA örgütü ve dünya çapında çocuk kaçakçılığı ağına sahip bir örgüt bunun bir parçası!


यह सीआईए आपके बच्चे को विदेश ले जाती है! साथ ही बच्चों को क्लिंटन फाउंडेशन में भेजें!

एड्रेनोक्रोम निकालना, बच्चों को पीडोफिलिया खिलाना, अंग व्यापार,

इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे, और काला लेनदेन किया जा रहा है!

इसके लिए, यह सीआईए संगठन और दुनिया भर में बच्चों के तस्करी नेटवर्क वाला एक संगठन इसका हिस्सा है!


Это ЦРУ увозит вашего малыша за границу! Также отправьте детей в Фонд Клинтона!

Извлечение адренохрома, кормление детей педофилией, торговля органами,

Он используется для различных целей, например, проводятся темные транзакции!

С этой целью эта организация ЦРУ и организация, имеющая сеть торговли детьми по всему миру, являются ее частью!


这个中央情报局带你的孩子出国!还有,把孩子们送到克林顿基金会!

提取肾上腺素,给恋童癖儿童喂食,器官交易,

它用于各种目的,例如进行暗交易!

为此,这个中央情报局组织和一个在世界各地拥有贩卖儿童网络的组织都是其中的一部分!


Esta CIA leva seu bebê para o exterior! Além disso, mande as crianças para a Fundação Clinton!

Extraindo adrenocromo, alimentando crianças com pedofilia, comércio de órgãos,

É usado para vários fins, como, e transações obscuras estão sendo feitas!

Para isso, faz parte esta organização da CIA e uma organização com uma rede de tráfico de crianças em todo o mundo!CIAは米国の公務員だ!つまり米国も、国家ぐるみで非力で無力な子供達を狙って、人身売買の先導している邪悪な国だと言う事だ!CIA ఒక US పౌర సేవకుడు! మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేశం అంతటా శక్తిలేని మరియు నిస్సహాయ పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మానవ అక్రమ రవాణాలో అగ్రగామిగా ఉన్న యునైటెడ్ స్టేట్స్ కూడా ఒక దుష్ట దేశం!


CIA adalah pegawai negeri AS! Dengan kata lain, Amerika Serikat juga merupakan negara jahat yang memimpin perdagangan manusia, mengincar anak-anak yang tak berdaya dan tak berdaya di seluruh negeri!


سیا یک کارمند دولت آمریکاست! به عبارت دیگر، ایالات متحده نیز یک کشور شیطانی است که در قاچاق انسان پیشرو است و کودکان ناتوان و درمانده را در سراسر کشور هدف گرفته است!


¡La CIA es un funcionario de EE. UU.! En otras palabras, Estados Unidos también es un país malvado que está liderando el camino en la trata de personas, ¡apuntando a niños indefensos y sin poder en toda la nación!


وكالة المخابرات المركزية موظف مدني أمريكي! بمعنى آخر ، الولايات المتحدة هي أيضًا دولة شريرة تقود الطريق في الاتجار بالبشر ، وتستهدف الأطفال الضعفاء والعاجزين في جميع أنحاء البلاد!


CIA bir ABD memurudur! Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda insan ticaretinde başı çeken, ülke çapında güçsüz ve çaresiz çocukları hedefleyen şeytani bir ülkedir!


中央情报局是美国公务员!也就是说,美国也是一个走在贩卖人口前列的邪恶国家,针对的是全国无能为力的无助儿童!


सीआईए एक अमेरिकी सिविल सेवक है! दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक दुष्ट देश है जो मानव तस्करी में अग्रणी है, पूरे देश में शक्तिहीन और असहाय बच्चों के लिए लक्ष्य बना रहा है!


A CIA é uma funcionária pública dos Estados Unidos! Em outras palavras, os Estados Unidos também são um país do mal que está liderando o caminho no tráfico de pessoas, visando crianças impotentes e indefesas em todo o país!

ЦРУ - госслужащий США! Другими словами, Соединенные Штаты также являются злой страной, которая лидирует в торговле людьми, стремясь к беспомощным и беспомощным детям по всей стране!


これが、5アイズの資質で正体で本性なのだ!判ったか!ワールド!


日本人が、日本の文化も、精神も、DNAも守りたいと思うように、

欧米人、中朝人も、侵略、侵入、略奪、騙す、寄生、共喰い、大虐殺、海賊、襲撃馬賊の彼らの伝統文化も、DNAから欲する欲求も守りたいと思うのだろう!

人に迷惑をかける事をとことん嫌う我々、日本人には全く理解出来ないが、未来永劫、欧米人、中朝人のこれらの衝動も、素性も、変わらない!ハッキリしたのだ!


ఇది 5 కళ్ళ యొక్క గుణాలు, నిజమైన స్వభావం మరియు నిజమైన స్వభావం! నీకు అర్ధమైందా! ప్రపంచం!


జపనీయులు జపనీస్ సంస్కృతి, ఆత్మ మరియు DNA ను రక్షించాలని కోరుకున్నట్లే,

పాశ్చాత్యులు మరియు చైనీయులు కూడా తమ సాంప్రదాయ సంస్కృతి అయిన దురాక్రమణ, దండయాత్ర, దోపిడీ, మోసం, పరాన్నజీవి, సహ-భోజనం, మారణహోమం, సముద్రపు దొంగలు మరియు దాడి బందిపోట్లు, అలాగే DNA నుండి వారి కోరికలను రక్షించాలని కోరుకుంటారు!

మేము, జపనీయులు, ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడాన్ని అసహ్యించుకుంటాము, దానిని అస్సలు అర్థం చేసుకోలేము, కానీ భవిష్యత్తులో శాశ్వతమైన, పాశ్చాత్యులు మరియు చైనీస్ మరియు కొరియన్ల ఈ ప్రేరణలు మరియు లక్షణాలు మారవు! ఇది స్పష్టంగా ఉంది!


Ini adalah kualitas dari 5 Mata, sifat sejati dan sifat sejati! Apakah Anda memahami! dunia!

Sama seperti orang Jepang ingin melindungi budaya, semangat, dan DNA Jepang,

Orang Barat dan Cina juga ingin melindungi budaya tradisional mereka dari agresi, invasi, penjarahan, penipuan, parasitisme, makan bersama, genosida, bajak laut, dan bandit penyerang, serta keinginan mereka dari DNA!

Kami, orang Jepang, yang benci mengganggu orang sama sekali, tidak dapat memahaminya sama sekali, tetapi impuls dan fitur dari masa depan yang abadi, orang Barat, dan Cina dan Korea ini tidak berubah! Itu jelas!


این ویژگی های 5 چشم است، طبیعت واقعی و طبیعت واقعی! فهمیدی! دنیا!

همانطور که ژاپنی ها می خواهند از فرهنگ، روح و DNA ژاپن محافظت کنند،

غربی ها و چینی ها همچنین می خواهند از فرهنگ سنتی خود از تجاوز، تهاجم، غارت، فریب، انگلی، هم خوری، نسل کشی، دزدان دریایی، و راهزنان حمله و همچنین تمایل خود را از DNA محافظت کنند!

ما ژاپنی ها که اصلاً از مزاحمت مردم متنفریم، اصلاً نمی توانیم آن را درک کنیم، اما این تکانه ها و ویژگی های آینده ابدی، غربی ها و چینی ها و کره ای ها تغییر نمی کند! معلوم بود!


¡Estas son las cualidades de 5 Eyes, la verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza! ¡Entendiste! ¡mundo!


Así como los japoneses quieren proteger la cultura, el espíritu y el ADN japoneses,

Los occidentales y los chinos también querrán proteger su cultura tradicional de agresión, invasión, saqueo, engaño, parasitismo, co-comer, genocidio, piratas y bandidos de asalto, ¡así como su deseo del ADN!

Nosotros, los japoneses, que odiamos molestar a la gente en absoluto, no podemos entenderlo en absoluto, ¡pero estos impulsos y características del futuro eterno, occidentales, chinos y coreanos no cambian! ¡Estaba claro!


هذه هي صفات العيون الخمس ، الطبيعة الحقيقية والطبيعة الحقيقية! هل فهمت! العالمية!


تمامًا كما يريد اليابانيون حماية الثقافة والروح والحمض النووي الياباني ،

سوف يرغب الغربيون والصينيون أيضًا في حماية ثقافتهم التقليدية المتمثلة في العدوان والغزو والنهب والخداع والتطفل والأكل المشترك والإبادة الجماعية والقراصنة وقطاع الطرق والاعتداء ، بالإضافة إلى رغبتهم في الحصول على الحمض النووي!

نحن اليابانيين الذين نكره مضايقة الناس على الإطلاق لا نستطيع أن نفهمه على الإطلاق ، لكن هذه الدوافع والمميزات للمستقبل الأبدي والغربي والصيني والكوري لا تتغير! كان واضحا!


Bu 5 Gözün nitelikleri, gerçek doğa ve gerçek doğa! Anladın mı! Dünya!

Japonların Japon kültürünü, ruhunu ve DNA'sını korumak istemesi gibi,

Batılılar ve Çinliler ayrıca geleneksel saldırganlık,istila,yağma,aldatma,asalaklık,birlikte yeme, soykırım,korsanlar ve saldırı haydutları kültürlerini ve arzularını DNA'dan korumak isteyeceklerdir!

Biz, insanları rahatsız etmekten hiç hoşlanmayan Japonlar, bunu hiç anlayamıyoruz, ancak geleceğin ebedi, Batılıların, Çinlilerin ve Korelilerin bu dürtüleri ve özellikleri değişmiyor! O temizdi!


यह है 5 नेत्रों के गुण, सच्चे स्वभाव और सच्चे स्वभाव! आया समझ में! दुनिया!

जैसे जापानी जापानी संस्कृति, आत्मा और डीएनए की रक्षा करना चाहते हैं,

पश्चिमी और चीनी अपनी पारंपरिक संस्कृति की आक्रामकता, आक्रमण, लूटपाट, धोखे, परजीवीवाद, सह-खाने, नरसंहार, समुद्री डाकू, और हमले के डाकुओं के साथ-साथ डीएनए से अपनी इच्छा की रक्षा करना चाहेंगे!

हम, जापानी, जो लोगों को परेशान करने से बिल्कुल भी नफरत करते हैं, इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भविष्य के शाश्वत, पश्चिमी और चीनी और कोरियाई लोगों के ये आवेग और विशेषताएं नहीं बदलती हैं! यह स्पष्ट था!


Это качества 5 Глаза, истинная природа и истинная природа! Ты понимаешь! Мир!

Так же, как японцы хотят защитить японскую культуру, дух и ДНК,

Жители Запада и Китая также захотят защитить свою традиционную культуру агрессии, вторжения, грабежей, обмана, паразитизма, совместного поедания, геноцида, пиратов и штурмовых бандитов, а также свои желания от ДНК!

Мы, японцы, которые вообще не любят беспокоить людей, совершенно не можем этого понять, но эти импульсы и черты вечного будущего, западных людей, китайцев и корейцев не меняются! Это было ясно!这就是五眼本性,本性本性!你明白了吗!世界!


正如日本人想要保护日本的文化、精神和 DNA,

西方人和中国人也想保护他们侵略、入侵、掠夺、欺骗、寄生、共食、种族灭绝、海盗和袭击土匪的传统文化,以及他们对DNA的渴望!

我们日本人根本就讨厌打扰人,根本无法理解,但这些未来永恒的、西方人、中国人和韩国人的冲动和特征是不会改变的!这很干净!


Estas são as qualidades de 5 Olhos, a verdadeira natureza e a verdadeira natureza! Você entendeu! mundo!


Assim como os japoneses querem proteger a cultura, o espírito e o DNA japoneses,

Os ocidentais e chineses também vão querer proteger sua cultura tradicional de agressão, invasão, pilhagem, engano, parasitismo, co-comer, genocídio, piratas e bandidos de assalto, bem como seu desejo de DNA!

Nós, os japoneses, que detestamos incomodar as pessoas, não conseguimos entender, mas esses impulsos e características do futuro eterno, ocidentais, chineses e coreanos não mudam! Foi claro!欧米人、中朝人にやもえず出会ってしまったら、「自立出来ないのか?」「自律も出来ないのか?」「自制も出来ないのか?」「1万年の実績を見せろ!」と必ず言っておいてください!


మీరు పాశ్చాత్యులను మరియు చైనీస్ ప్రజలను కలిసినట్లయితే, "మీరు స్వతంత్రంగా మారలేదా?" "మీరు స్వయంప్రతిపత్తి పొందలేరు?" "మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోలేరా?" "10,000 సంవత్సరాలుగా మీరు సాధించిన విజయాలను చూపించండి! "దయచేసి చెప్పు!


Jika Anda kebetulan bertemu orang Barat dan Cina, pastikan untuk bertanya, “Tidak bisakah kamu menjadi mandiri?” “Tidak bisakah kamu menjadi mandiri?” “Tidak bisakah kamu mengendalikan diri?” “Tunjukkan pencapaianmu selama 10.000 tahun! "Tolong katakan padaku!


اگر اتفاقی با غربی‌ها و چینی‌ها برخورد کردید، حتماً بپرسید: «آیا نمی‌توانی مستقل شوی؟» «آیا نمی‌توانی خودمختار شوی؟» «نمی‌توانی خودت را کنترل کنی؟» «دستاوردهای 10000 ساله خود را نشان بده! "لطفا به من بگو!


Si te encuentras con occidentales y chinos, asegúrate de preguntar: "¿No puedes volverte independiente?", "¿No puedes volverte autónomo?", "¿No puedes controlarte a ti mismo?", "¡Muestra tus logros durante 10.000 años!" "¡Por favor dímelo!

إذا قابلت غربيين وصينيين ، فتأكد من أن تسأل ، "ألا يمكنك أن تصبح مستقلاً؟" "ألا يمكنك أن تصبح مستقلاً؟" "ألا يمكنك التحكم في نفسك؟" "اعرض إنجازاتك على مدار 10000 عام! "أخبرني من فضلك!


Batılılar ve Çinlilerle karşılaşırsanız, "Bağımsız olamaz mısınız?" "Özerk olamaz mısınız?" "Kendinizi kontrol edemiyor musunuz?" "10.000 yıllık başarılarınızı gösterin! "Lütfen söyle!


यदि आप पश्चिमी और चीनी लोगों से मिलते हैं, तो पूछना सुनिश्चित करें, "क्या आप स्वतंत्र नहीं हो सकते?" "क्या आप स्वायत्त नहीं हो सकते?" "क्या आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते?" "10,000 वर्षों के लिए अपनी उपलब्धियों को दिखाएं! "कृपया मुझे बताओ!

Если вам случится встретить жителей Запада и Китая, обязательно спросите: «Разве ты не можешь стать независимым?» «Разве ты не можешь стать автономным?» «Разве ты не можешь контролировать себя?» «Покажи свои достижения за 10 000 лет! "Пожалуйста, скажите мне!

如果你碰巧遇到西方人和中国人,一定要问:“你不能独立吗?”“你不能自主吗?”“你不能控制自己吗?”“展示你10000年的成就! “请告诉我!

Se acontecer de você encontrar ocidentais e chineses, não se esqueça de perguntar: "Você não pode se tornar independ


George W. Bush Military Tribunal: Day 4, Part I
https://realrawnews.com/2021/12/george-w-bush-military-tribunal-day-4-part-i/

This is from Wednesday. There was no court on Tuesday for reasons not provided to me.

At the start of Wednesday’s proceedings Rear Adm. Darse E. Crandall produced a second audio cassette that held yet another Oval Office conversation Donald Rumsfeld had secretly recorded. He told the 3-officer panel that the tape, featuring the voices of Rumsfeld, Bush, and Cheney, was made approximately five days after the Towers crumbled to dust. On it, the defendant asked Cheney for an approximate fatality count.

Cheney: “Looks like it’s a few more than we anticipated.”

Bush: “How many more is a few?”


これは水曜日からです。火曜日には、私に提供されなかった理由で裁判所はありませんでした。

水曜日の議事録の開始時に、ダースE.クランドル少将は、ドナルドラムズフェルドが密かに録音した、

さらに別の大統領執務室の会話を保持する2番目のオーディオカセットを作成しました。

彼は3人の役員のパネルに、ラムズフェルド、ブッシュ、チェイニーの声をフィーチャーしたテープは、

タワーが粉々に砕けてから約5日後に作成されたと語った。その上で、被告はチェイニーにおよその死亡者数を求めた。

チェイニー:「予想よりも少し多いようです。」

ブッシュ:「あといくつあるの?」


Cheney: “So, we don’t know exactly, but it wouldn’t be unreasonable to say somewhere between 6,500-7,000 in New York.”

Bush: “What the fuck, Dick, you said it would be a few thousand. That’s like two, not six or seven. Fuck.”

Cheney: “We didn’t expect that many people would be in the towers on an early Tuesday morning, George, and it’s not like I could phone the planes and say ‘hey, we need you to cancel for today.’”

Bush: “I can’t tell the fucking country that 7,000 people died in New York. I’ll never get reelected.”

Cheney: “We’ll soften the blow by saying it’s, like, 2,000-3000. The nation can handle that.”

Bush: “I wish we could say a few hundred.”


チェイニー:「正確にはわかりませんが、ニューヨークの6,500〜7,000のどこかで言うのは不合理ではありません。」

ブッシュ:「なんてこった、ディック、あなたはそれが数千になると言った。それは6や7ではなく2のようなものです。くそ。"

チェイニー:「ジョージ、火曜日の早朝に多くの人が塔にいるとは思っていませんでした。飛行機に電話して「今日はキャンセルする必要があります」と言うことはできませんでした。」

ブッシュ:「ニューヨークで7,000人が亡くなったとは言えません。再選はムリだ。」

チェイニー:「2,000〜3000のように言って、打撃を和らげます。国はそれを処理することができます。」

ブッシュ:「数百と言えたらいいんだが」


Rumsfeld: “That’s pushing suspension of disbelief pretty far.”

Bush: “If we say 3000, how are we going to account for another 4000 people. That’ll be 4000 fucking families screaming to the media an anyone who’ll fucking listen that their people died and weren’t reported.”

Cheney: “We’ll have to throw some people a bone.”

Bush:” That’ll have to be one pretty big fucking bone, Dick, and I don’t want it chipping into my share.”

Cheney: “Trust me. I’ll take care of it.”


ラムズフェルド:「それは不信の停止をかなり押し進めています。」

ブッシュ:「3000と言えば、さらに4000人をどのように説明するのでしょうか。それは4000人のクソ家族がメディアに叫んでいるでしょう。クソする人は誰でも彼らの人々が死んで報告されなかったことを聞いています。」

チェイニー:「私たちは何人かの人々に骨を投げなければならないでしょう。」

ブッシュ:「それはかなり大きなクソ骨でなければならない、ディック、そして私はそれが私のシェアに欠けてほしくない。」

チェイニー:「私を信じて。その問題には対処するつもりです。」


Rumsfeld: “It’ll be good for the economy. Thousands of new millionaires overnight.”

Rear Adm. Crandall stopped the tape. He asserted to the panel that the tyrannical trio not only planned 9/11 but also conspired to conceal an unbearable death toll for fear of losing political prestige. Cheney’s Saudi and Israeli contacts, he said, stood to profit massively from the arrangement, and blaming the tragedy on first Osama Bin Laden and then Khalid Sheikh Mohammad was a pretense for using the military of that era to both bomb the shit out of Afghanistan and seize 200,000 hectares of valuable opium fields.

Bush’s lawyer, David Aufhauser got to his feet. “What is this? You sound like you’re endorsing the Taliban, admiral.”

“No one’s endorsing the Taliban, Mr. Aufhauser. And they’re not on trial here today, but your client, George W. Bush, is. The commission would appreciate it if you can refrain from more outbursts,” Rear Adm. Crandall said.

“Never in my legal career have I seen such malicious prosecution,” Aufhauser muttered. “I won’t be silent. To stay quiet is a disservice to my client. This trial must be adjourned and moved to a different venue not run by the U.S. military.”

His impassioned soliloquy prompted Rear Adm. Crandall to have him removed from the courtroom. The tribunal, he declared, would resume after a lunch recess.

( I will try to publish the rest of Day 4 later today. I apologize for the slow delivery. Unfortunately, sourced at GITMO are sometimes tardy in sending information to me. Thank you for your patience.)

ラムズフェルド:「それは経済にとって良いことになるでしょう。一夜にして何千人もの新しい億万長者。」

クランダル少将がテープを止めた。彼は、専制君主のトリオが9/11を計画しただけでなく、政治的名声を失うことを恐れて耐え難い死者数を隠すために共謀したとパネルに主張した。

チェイニーのサウジアラビアとイスラエルの接触は、この取り決めから大いに利益を得るために立っていた、

そして最初のオサマビンラーディンの悲劇を非難し、次にハリドシェイクモハマドはその時代の軍隊を使って、

アフガニスタンからのたわごとを爆撃したふりをしたと彼は言った20万ヘクタールの貴重なアフガニスタン畑を占領します。

ブッシュの弁護士、デビッド・アウフハウザーは立ち上がった。 "これは何ですか?あなたはタリバン提督を支持しているように聞こえます。」

「タリバンを支持する人は誰もいない、アウフハウザー氏。そして、彼らは今日ここで裁判にかけられていませんが、あなたのクライアント、ジョージW.ブッシュは裁判にかけられています。

さらなる爆発を控えることができれば、委員会はそれを歓迎するだろう」とクランダル少将は述べた。

「私の法的なキャリアの中で、このような悪意のある起訴を見たことがありません」とアウフハウザーはつぶやいた。

「私は黙っていません。静かに過ごすことは私のクライアントにとって不利益です。

この裁判は延期され、米軍が運営していない別の場所に移されなければなりません。」

彼の熱烈な独り言は、クランダル少将に法廷から彼を連れ去らせるよう促した。法廷は、昼休みの後に再開すると彼は宣言した。

(4日目の残りの部分は本日遅くに公開しようと思います。配信が遅れたことをお詫びします。残念ながら、GITMOからの情報提供は、情報の送信が遅れることがあります。もうしばらくお待ちください。)

(Visited 71,948 times, 18,444 visits today)

George W. Bush Military Tribunal: Day 4, Part I
By Michael Baxter -December 17, 2021
https://realrawnews.com/2021/12/george-w-bush-military-tribunal-day-4-part-i/天下布慈

こちらに来られておられる方々は他のいくつもある動画サイト等でこちらで発信する情報などの世界拡散に動いて頂ければと思います。
Youtubeの海外チャンネルのLiveチャット、Gettr、Odysee、国内では、ふわっち、ツイキャス、
2月から始まると言われているTruth social等で情報の世界拡散をご検討頂ければと思います。
まだまだ発信者が足らなさ過ぎます。迷ったら、手をこまねいたら、世界拡散に動くべきです。
それから、和多志達、日本人はBIがあっても、金の為では無く、人々の為に、公共の為に働く民族だと思います。
BIがあったら誰も働かないというのは欧米人ならではの発想です。

広瀬直樹

日本銀行券の発行には、BISや世界の王族の意見が必要
既に日本への割り当ては存在しておりましたが、勝手に使い込んだ政治家が居る!
30年間の貧乏生活は彼らの責任なんだよね・・・これホント
不思議に思わないか?
国民がこんなに苦しんでるのに世界に金ばらまく政治家


MMTで財政拡大はできないのか?Q&A SessionPart60
https://www.youtube.com/watch?v=slFC1MyooFM
日本最後の巫女


はるかす

少子化の原因の一つは、肉ですよ。成長ホルモンで、育てた肉を食べると精子ができなくなるのです。成長ホルモンで、育てた牛や豚や鶏の肉を食べてはいけません。

養殖の魚も成長ホルモンで育てているので、精子ができなくなります。

アメリカの牛肉をEUも、中国も、輸入禁止にしています。

https://nihonsaigonomiko.com/articles/144


Kiiroi Akabeko ​丑寅鬼門封殺の儒教対極旗の半島両潘池田笹川らのバビロン詐術陰陽道史実!。


Kiiroi Akabeko ​バビロン李秦京へ反撃を封殺門の為に呪詛陰陽道田布施レビの、牛トラ🐯怖いよ思想が儒教半島秦の管制制度価値創造貨幣システム呪詛芸能あらまし!。


Kiiroi Akabeko ​先に要項で失礼、~


Kiiroi Akabeko ​倉木とヘイヘイ揉め松本後藤仕事は有名ですよ!


Kiiroi Akabeko ​英国王室茶会 米国似非保守卍会ティーパーティーブッシュ家と日本茶道裏千家池坊、池田と秀吉の切り捨て利休じけん。


Kiiroi Akabeko ​利休 英国王室茶会 秦バビロン茶会ビルダー メイフラワー号とボストン茶会、独立闘争米国 英国 日本国 中大陸 ペルシャ!


Kiiroi Akabeko ​秦始皇帝、楊貴妃の赤ちゃん食の風習!


Kiiroi Akabeko ​芸能秦サンカ人の検疫卍会


Kiiroi Akabeko ​ペクチョン=秦隠れ蓑部○


makorin 1985​サラ金はアサセン


中野武 ​南極の隣に ロスチャイルド島、 デルタ島、 オミクロン島が あるそうですね。 コ○ナは ロスチャが 仕込んだ 茶番です。


Kiiroi Akabeko ​サンカペクチョン例 笹川 池田 朝堂院 松本人志!


Kiiroi Akabeko ​スペイン国王ハプスブルク近親シヤクレ顎!。


Kiiroi Akabeko ​UUUM 吉本孫正義資金奴隷!


Pon 74​こんばんは。西安は何とか出血熱が流行り出したからじゃないかな


Kiiroi Akabeko ​UUUM は、反日本人DS のプロバガン機関!


中村真佐子​はじめって、静岡出身っスけど、「群馬人脈」っスよ・・・つまり中曽根家と櫻井翔の櫻井家の関係者っスね(`・ω・´)カズヤちゃんねるも(`・ω・´)


Kiiroi Akabeko ​青木歌音はジェンダー破壊活動活動家!元男!ジェンダー犯罪者訴追を批判しまくるソロスの破壊フェミニズムジェンダー活動家!


円になって楽しむ有我党Live!! 「二度と羊さんに戻らない部門」誕生!! 徳島県関係者が多い有我党♡(^_^)♡(徳島県神山町、行ってみたいなー(°∀°)b)
2021年12月24日
https://www.youtube.com/watch?v=EXytPrcm278
有我党Live


成り棲ましDS共は、富士山、関東から日本人を出そうとしてるな!!


Kiiroi Akabeko ​池田 笹川 明夫孫と、朝堂院大覚の息子松本人志らのレビ満州電通秦李の呪詛芸能はサンカ人事国籍無しで日本国内活動の中東白人のペルシャ系エジル卍会のハーフ或いはクオータのDNA オカルティストの結社フオファー緑竜会のドイツUFO 南極らのオカルティストのバビロニアレビハーフの家系で。

Kiiroi Akabeko ​事務部隊はSS 系の軍部属内在で真珠湾選択攻撃の

Kiiroi Akabeko ​真珠湾とトンキン湾、イラク攻撃の偽旗手口は同じ構造の広告会社的な報道、原作松本人志の吉本とUUUM やひろゆき在庫が担当。

Kiiroi Akabeko ​この実史実をアニメでストリートをほぼ描き出したのが進撃の巨人で、壁で囲われ罰を受けていたエレン達は映画マトリックスと実売同じ事を描いているに過ぎないストリー。

Kiiroi Akabeko ​ブログではmy-promise1本人考察です!別にサラ金のプロミスではなく、約束ですよ放送報道の検閲者を訴追し排除の意味の一番の目的の約束がトランプさんのフェイクメディア訴追排除の代一義要だからマスコミイルミ統治の支配権力バラシの約束私の一番の目的ね。

Kiiroi Akabeko ​アース・ウィンド&ファイアーのアルバム 94年作の

Kiiroi Akabeko ​アルバム The promiseからの名前です。約束ね。、

Kiiroi Akabeko ​モーリスホワイトからブラックパンサー党が、マルコムXにパンサー党らが政治を商業ソロスらに乗っ取られとの警告を知っていて、

Kiiroi Akabeko ​ブラックパンサー党は後BLM に乗っ取られました。マルコムの警告の通りにね。

Kiiroi Akabeko ​モーリスホワイトはアフリンの知者とチャクラマイスターと呼ばれいました、

Kiiroi Akabeko ​モーリスを贔屓にしてきたパンサー党はモーリスへの、攻撃「パーキンソン」とサーポールマッカートニー配下の政治英国王室らにパンサー党をBLMソロスら英国王室お抱えの政治介入へ に乗っ取られせました。

Kiiroi Akabeko ​だからUSA four Africaにモーリスホワイトは参加してませんよ。アフリカンの知恵者のモーリスホワイトが不参加のチャリティーにはDS ミュージシャンの英国系でのばかりとデーバの先駆け達のグローバリストミュージシャンばかりのチャリティー。

Kiiroi Akabeko ​その時代に映画バックトゥーザ フイューチャーで

Kiiroi Akabeko ​ビフ タネンは悪役にして世に出ました、タイムトラベルをビフ タネン「トランプさんをモデルにしてね」。

市原正 喜​何と・・・!!!!????朝堂院大覚(本名:松浦良右)の実の息子が、『松本人志(ダウンタウンの松本)』ですと????

Kiiroi Akabeko ​このチャリティーの構図はAAA とにていますよね。

市原正喜​ ・・・う~む・・・当方も、嘗ては朝堂院とは知己と親交が在り、奴とN国党の立花に関しては、多少は知り得ります・・・だが、松本人志が朝堂院の倅で在ったとは・・・

Kiiroi Akabeko ​顔写真を松本人志とと朝堂院大覚と比べれば、一発で判明しますよ。草加松本人志と朝堂院の松レビ笹川らの人種は半分中東白人入りの池田同様に!だからイルミナティーで覇ザール汗国出のバビロニアハーフなのですよ。!

市原正 喜​成る程、・・・嘗て朝堂院と会話をした時に、奴は『若い頃の長い期間【大阪府の寝屋川市に結構な大邸宅】を建て暮していた時期が在った』事を、当方を含めた来客全員に自慢をして居た事が在りました。成らば、其の当時に行きずりの女性との間に松本を身籠った訳か・・・・・・

Kiiroi Akabeko ​朝堂院の松本人志への発言松本はプライドが高いだけ発言の放送法違反庇いは有名で、だから周防だけ訴追しているのが朝堂院大覚の目的ですよ。

Kiiroi Akabeko ​後藤を知っていて松本人志結の癖に朝堂院が庇い紳助への手助けエセ右翼の攻撃無し付けとか、もろバレない親子関係支配権へ誘導の松本への免責仕事の朝堂院

市原正喜 ​成る程・・・奴の周防叩きは、『息子可愛さ』に準拠する、愚行だったか・・・

Kiiroi Akabeko ​朝堂院の多数女性と子息作りは、いつもの自慢の朝堂院でしょう。

市原正喜 ​貴方の御蔭で、『朝堂院への事情聴取』が、愉しみに成りましたな・・・只、奴に着信拒否を食らって居る今の私には、聴取は至難の業には違いないですがね・・・

Kiiroi Akabeko ​白家レビ血脈可愛さの息子への訴追庇いの愚策でよ周防攻撃ですよ。

Kiiroi Akabeko ​朝堂院はマイケルや三浦春馬さん 沙也加さん誰一人助けましたか表でね。?

市原正喜​・・・完全に見殺しですな・・・赤べこさん

ハシビロ怒鳴戸 虎蘭風コーノスケ ​ロスチャは偽ユダヤ人

ハシビロ怒鳴戸 虎蘭風コーノスケ​ 神奈川に大和ってあるよね。

ゆきはな​ その話聞いたことあります。

Mayumi Shibayama​神奈川に大和‼確かにあります❗

市原正喜​・・・聖徳太子も茅ヶ崎市生れ・・・成らば奴が『秦一族の出や李家説』の真相・・・・・・とは

コットン​明治天皇暗殺より日本は全てすり替えられた様です😱

市原正喜​・・・聖徳太子も邪悪に摺り替えられた可能性在り・・・・・・か

ハシビロ怒鳴戸 虎蘭風コーノスケ​ DSっクズじゃん

市原正喜 ​うむ・・・聖徳太子も其の1人・・・

Pon 74​給付金についても国の指示をきかなかった人じゃない?

ゆきはな​ その女性がなぜ奈良に引っ越したのか、それは当時富士山噴火を懸念して奈良に移したこと話されてました。

ハシビロ怒鳴戸 虎蘭風コーノスケ​岸田首相の中の人は佐野か!

Kiiroi Akabeko ​鬼門呪詛 対極思想封鎖、これが日本人封鎖の思想

Kiiroi Akabeko ​秦高野山空海の太秦芸能京都鬼門東北縄文封鎖思想

Kiiroi Akabeko ​秦高野山空海は→草加せんべいの大元の思想

makorin 1985 ​国連が象徴的な組織です

市原正喜​うむ!『敵を明王の境地で伏せる、そして菩薩の慈悲で許す』正しく『不動心』だな・・・カオリさん


2021年12月27日
Kaori twitter
https://twitter.com/hinomikokaori
~注目情報多し!!
https://www.youtube.com/watch?v=KbPsPKBIIk4
有我党Live


Li_family_occupy_all_Japanese_courts_21.jpg
Li_family_occupy_all_Japanese_courts_22.jpg
Li_family_occupy_all_Japanese_courts_23.jpg
【下念司ニュースの猫側】八咫烏の現トップを皆さんにご紹介します…
2021/12/24
https://www.youtube.com/watch?v=0riq0XV3wyw
おみそちゃんねる【世界どん深闇ニュース】


Painted_apple_by_China_.png
【下念司ニュースの猫側】日本政府が飲めと薦めてくるアレの闇を話します…
2021/12/27 • #へライザー #伊比裕一郎
https://www.youtube.com/watch?v=R1uOf_PEDd0
おみそちゃんねる【世界どん深闇ニュース】


Evergreen_have_stollen_children_all_over_the_world_340.jpg
Evergreen_have_stollen_children_all_over_the_world_341.jpg
Evergreen_have_stollen_children_all_over_the_world_342.jpg
Abduction_of_children_by_Korean_Emperor_and_Red_cross_20.jpg
Continents_on_out_of_Antarctica_21.jpg
Children_in_Container_from_Sriranka_to_England_45.jpg

円になって楽しむ有我党Live!! へっぽこマスゴミが泉氏を悪く言う理由
2021/12/28
https://www.youtube.com/watch?v=hMg2sr14yK0
有我党Live

Comments

Private comment

プロフィール

天下布慈

2000年当時、中央銀行がロスチャイルドの支配下に置かれていない国はこの9か国でした。 アフガニスタン、イラク、リビア、スーダン、シリア、イラン、パキスタン、北朝鮮、キューバ
現在、残るのはシリア、イラン、北朝鮮、キューバの4か国です。 このように中央銀行がロスチャイルドの手に堕ちていない国は 戦争を仕掛けられ支配されているのです。 もちろん石油も含めて「お金」の為に戦争をしているのです。 911も戦争をする為の米国の自作自演でした。 59分位https://00m.in/DG4TE